Tips redaksjonen
27.03.2014

MS «Bergensfjord» overlevert til Fjord Line

Fjord Line fikk mandag 3. februar overlevert MS «Bergensfjord» fra Bergen Group Fosen. Dette er den andre av to store og miljøvennlige cruiseferger som er bygd ved verftet i Rissa. – Ferdiggjøringen av skipet har gått raskere enn planlagt. Vi vurderer derfor muligheten for å starte seilingene tidligere enn planlagt, sier adm. dir. i rederiet, Ingvald Fardal. 

– Med både «Stavangerfjord» og «Bergensfjord» i drift realiserer vi vårt mål om daglige avganger for transport av passasjerer og gods fra alle fire havner. Dermed starter en ny æra i fergetrafikken mellom Norge og EU, som vil få stor betydning både for reiselivet og næringslivet for øvrig. Salget av billetter i sommermånedene er meget lovende både i Norge og på kontinentet, fremholder Fardal.

Innkjøring til seilingsstart
Etter overleveringen i Rissa gikk «Bergensfjord» fra kai med kurs mot Hirtshals. I ukene fremover skal Fjord Line installere utstyr om bord, og mannskapet skal drilles i alle prosedyrer for sikker og effektiv drift av skipet. Første ordinære seiling har vært planlagt til torsdag 3. april fra Bergen.
   – Vi er meget tilfreds med at Bergen Group Fosen har levert skipet i henhold til den tidsplanen som ble avtalt i fjor sommer. Dermed har vi nå tilstrekkelig tid til innkjøring av teknisk utstyr og kvalitetssikring av drift og logistikk. Hvis mulig kommer vi til å starte seilingene tidligere enn planlagt, sier Fjord Line­sjefen.

Mest miljøvennlige i verden
Fjord Lines to nye cruiseferger er helt identiske med motorer som drives med flytende naturgass (LNG). Utslippet av NOx reduseres av den grunn med 92 prosent i forhold til utslipp fra skipsmotorer som drives med tradisjonell tungolje. Utslipp av svovel elimineres fullstendig, mens utslipp av partikler reduseres med 98 prosent. Dessuten medfører den teknologien Fjord Line benytter, en reduksjon av utslipp av drivhusgasser (CO2) med 23 prosent. Også ved landligge er luftforurensningen minimal. Cruisefergene er dermed de mest miljøvennlige i sitt slag i verden.
  Lengden på de nye cruisefergene er 170 meter, perfekt konstruert for å tåle Nordsjøens bølger og gi passasjerene en behagelig og stabil seilas. Skipene kan ta inntil 1500 passasjerer og har 306 lugarer samt bildekk med plass til inntil 600 personbiler, vogntog og last.
  Skipet som de senere årene har trafikkert mellom Vestlandet og Danmark, blir for tiden bygd om og skal settes inn på en ny linje mellom Sandefjord og Strömstad med seilingsstart i juni. Skipet har fått navnet MS «Oslofjord» og skal seile to rundturer daglig hele året.

Kilde: Skipsrevyen

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1