Tips redaksjonen
03.01.2014

Lyskomponenter styrker sin markedsposisjon

Flere belysningsleverandører opplever svikt i ordreinngangen og reduserte markedsandeler. Dette er ikke tilfellet med Lyskomponenter AS i Kristiansand. Fjorårets omsetning var på 36 millioner kroner, mens det i år er budsjettert til 40 millioner i omsetning. – For ytterligere å posisjonere oss i markedet ansetter vi flere medarbeidere, og da primært i prosjektavdelingen, forteller daglig leder og gründer Yngvar Rønning i selskapet.

For å få kontroll over det familieeide selskapet, har Yngvar Rønning kjøpt ut alle aksjonærer. – Aksjeoppkjøpet skjedde på en ryddig måte og til en pris alle parter var fornøyd med.

Historisk reise
Yngvar tør der andre ville latt være. Han har staket ut en selskapskurs som både medarbeiderne og han selv har klokketro på. Det er en engasjert og jovial leder som tar oss med på en historisk reise tilbake til etableringen av Lyskomponenter.
   – Vi så dagens lys i 1991 og fylte et behov som elektrobransjen lenge etterspurte ved å sette reservedeler til lysarmaturer i sentrum. Det omfattet alt fra lysrørholdere, reaktorer til tennapparater. Frem til i dag har vi opparbeidet oss et bredt sortiment av belysnings- og reservedelsprodukter til både private hjem og butikker. Vår nyetablerte prosjektavdeling tilbyr nå profesjonell belysningsprosjektering for både eneboliger og leiligheter. Vi er en partner som gir kunden den beste lysopplevelsen, sier Rønning.

Forretningsfilosofi
Dette er også nedfelt i Lyskomponenters forretningsfilosofi. Reservedeler, lyskilder, bolig- og butikkbelysning er bærebjelken i selskapets virksomhet. – Vi tilbyr komplette belysnings-, styrings- og driverprodukter til både bolig- og butikkmarkedet, sier Rønning. Han forteller at dette er områder som også prosjektavdelingen har spesialisert seg på. – I kombinasjonsbygg med næringsvirksomhet i 1. etasje og leiligheter i øvrige etasjer, leverer vi komplette innen- og utendørs belysningsløsninger. 

Strømlinjeformer salgskorpset
For ytterligere å styrke sin landsomfattende salgsvirksomhet er Jan Terje Bjelland ansatt som ny salgssjef i Lyskomponenter. – Hans oppgave er å strømlinjeforme salgskorpset for å oppnå økt salg av våre innovative belysningsprodukter, sier Rønning.

Prosjektavdeling
Prosjektavdelingen skal tilfredsstille kundens behov for kvalitativt godt prosjekterte belysningsløsninger. – Med prosjektleder Omar Gislason ved roret har vi fått rett mann til å styre virksomheten. Vi retter oss primært mot eneboliger og leiligheter, men på sikt skal vi tilby tilsvarende løsninger mot næringsmarkedet, sier Rønning. – Avdelingen er viktig for selskapets videre markedsvekst. Vi skal bidra med vår kompetanse når installatører får oppdrag på bolig- og leilighetsprosjekter utover normal standard. I løpet av 2014 vil vi øke kursvirksomheten innenfor belysing.

Mersalg
I følge Rønning er Lyskomponenter store på boligbelysning. –Vi satser i hovedsak på bolighus og leiligheter. Vi har utarbeidet egne brosjyrer med standard, komfort og plussbelysning. Det er et godt hjelpemiddel for installatører når de skal selge inn et belysningsprosjekt. Det øker deres oppdragsmengde, forenkler hverdagen og bidrar til mersalg, understreker han. Vi har også klart å dreie en del av løsningene over til «high-end»-markedet med innovative belysningsprodukter fra anerkjente europeiske produsenter, påpeker han.

Selskapets bærebjelke
Reservedelsavdelingen er fortsatt Lyskomponeters bærebjelke. – I slutten av januar 2014 distribuerer vi vår nye reservedelskatalog til markedet. Katalogen er et informativt, innholdsrikt og et viktig oppslagsverk for installatører. Vi har Norges desidert største reservedelslager fra produsenter som Helvar, Tridonic, Osram og Philips. Ved produktbestilling slipper våre kunder plunder og heft. Ekspedering og levering av varer skjer raskt og profesjonelt innenfor garanterte tidsrammer. Vi lagerfører det meste av belysningsprodukter og reservedeler slik at vi alltid er betjeningsdyktig overfor våre installatørkunder. Skal du skifte ut en armatur/reservedel i en idrettshall med 10 meters takhøyde, er du avhengig av en lift som koster ca. 2000 kroner i dagsleie. For å unngå økte leiekostnader på slikt utstyr, leverer vi reservedeler innen 24 timer, understreker Rønning.

Ekspressfart
De siste årene har LED-utviklingen gått i ekspressfart. Lyskomponenter tilbyr kvalitetsprodukter fra anerkjente leverandører på markedet. – Farge- og lysgjengivelsen er i dag på høyde med konvensjonell belysning. I fremtiden tror vi at LED blir det opplagte valget på flere bruksområder. På få år er effektiviteten fordoblet, samtidig som prisene har falt. LED-armaturer har i dag ca.100 lm/W. I løpet av 1–2 år vil det trolig øke til 150 lm/W, sier Rønning.

Rivende utvikling
Siden selskapsetableringen har Lyskomponenter opplevd en rivende utvikling. I 2016 feirer det 25-årsjubileum. – Innen da vil prosjektavdelingen ha vokst kraftig, og hovedfokus vil være på LED-produkter. Avdelingen har allerede tilført oss verdifull kompetanse og erfaring internt og styrket vår konkurransekraft eksternt. Vi skal hele tiden tilfredsstille kundenes behov for gjennomtenkte belysningsløsninger av høy kvalitet, avslutter Rønning.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1