Tips redaksjonen
20.01.2016

Lydsikre løsninger

Knauf Silentboard gir i forhold til tradisjonelle gipsplatevegger en lydreduksjon som er opptil 10dB bedre.

I tillegg til at platens høye densinitet gir svært bra lydreduksjon, bidrar den spesielle sammensetningen av gipskjernen til at Knauf Silentboard har en «klangdød effekt». Derfor er Knauf Silentboard svært godt egnet til blant annet kino/musikklokale/lydstudio, og ikke minst til renovering av gamle etasjeskillere.

Reduserer tunge basslyder
I forhold til en konstruksjon med tradisjonelle gipsplater utmerker Knauf Silentboard seg spesielt i det lavfrekvente området mellom 50–100 Hz (basslyd). Platene egner seg godt til utbedring av etasjeskiller fordi
det oppnås en betydelig forbedring av trinnlydnivået.

Monteres som gipsplater
Knauf Silentboard behandles og monteres like enkelt som standard gipsplater. Hvis det ikke monteres standardplate utenpå,
må den sparkles, for eksempel med med Knauf Uniflott.
   Veggen bygges som en tradisjonell skillevegg med Norgips dB+ stålstendere. Knauf Silentboard brukes i begge platelag for å oppnå den beste lydreduksjonen. Generelt anbefaler selskapet tolags konstruksjoner for opptimal lydreduksjon.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1