Tips redaksjonen
11.08.2016

Lund sentrum for Boschs nye innovasjonsenhet i Skandinavia

Bosch velger Lund og Sverige til etableringen av sin første utviklingsenhet i Skandinavia. 50 eksperter på software- og hardwareutvikling er allerede ansatt, og planen er å utvide ytterligere.

Bosch utvikler tilkoblede komponenter innenfor forretningsområdet Mobility Solutions. Den første utviklingsenheten i Skandinavia, i Lund i Sverige, har allerede 50 ansatte som jobber med soft- og hardware innenfor områder som Internett-tilkoblede kjøretøy, sikkerhetssystemer for biler samt komponenter for el-sykler og motorsykler. Det at Lund ble valgt, var ingen tilfeldighet. Sveriges omdømme som en innovativ og sterk økonomisk kraft er på linje med Boschs tradisjonelt sterke posisjon innenfor forskning og utvikling.

Felles inspirasjon og kreativitet
Ved å føre utviklingen av en rekke forskjellige områder innenfor mobilitetsløsninger sammen ønsker Bosch å fremme inspirasjon og kreativitet. Det nye utviklingssenteret ligger i forskningsbyen Ideon Science Park, der enhetens areal på 120 000 kvadratmeter skaper grobunn for både innovasjon og entreprenørskap.
   – Sverige er ledende på forskningsområder innenfor informasjon og kommunikasjonsteknologi, noe vi mener utgjør et optimalt miljø for det nye ingeniørsentret. Vi har store forhåpninger til Lunds begavede eksperter innenfor software og IT, sier Dr. Dirk Hoheisel, styremedlem i Bosch.
   Rundt 2700 personer er virksomme i Ideon Science Park og jobber som utviklere i etablerte selskaper, med oppstartsbedrifter eller som entreprenører. Lunds universitet grenser også til utviklingsenheten, noe som skaper synergier for tjenester, kultur og den kreative industrien, foruten å fremme oppstartsbedrifter og IoT. Lund er forøvrig også opphavsstedet for flere store fremskritt innen den teknologiske og Internettbaserte verden, inkludert Bluetooth-teknologi og biometrisk fingeravtrykkskanning.
   Bosch har ekspertise på områdene software, sensorer og tjenester. I tillegg har selskapet kompetanse innenfor hardware. Med sin nylig lanserte skytjeneste, IoT Cloud, har Bosch nå den nødvendige infrastrukturen. Dette gir selskapet perspektiv – ikke bare på tradisjonelle forretningsområder, men også på helt nye.

Bosch i Sverige
Bosch har vært i Sverige siden 1904. Alle de fire forretningsområdene er representert der: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. I 2014 hadde Bosch over 1400 ansatte i Sverige og omsatte for nesten 550 millioner euro. Med den nye Bosch-enheten styrker Sverige sin posisjon innenfor bilindustrien og andre forretningsområder.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1