Tips redaksjonen
20.01.2016

Løsningen lå under parkeringsplassen

Da forurensende oljefyring skulle skiftes ut med klimavennlig oppvarming, ble løsningen funnet under skolens parkeringsplass.

Statsbygg sørger for at Høgskolen i Molde får bærekraftig oppvarming denne vinteren. En ny varmepumpe er tatt i bruk til fyringssesongen, og den dekker nå det meste av behovet for oppvarming for de 2600 studentene og ansatte.

Oljen ut
Da det ble bestemt at oljekranene skulle skrus igjen av hensyn til klimaet, var spørsmålet hva en skulle erstatte det fossile brennstoffet med. Det viste seg at svaret var å finne rett under skolens parkeringsplass. I noen måneder måtte 200 biler vike plassen mens 39 energibrønner ned til 250 meters dyp ble boret.
   – Høgskolen løste dette på en god måte og oppfordret ansatte og studenter til å bruke annen og mer miljøvennlig transport mens dette sto på, sier Geir Gaupseth, driftsleder i Statsbygg.

Grønn energi inn
Til gjengjeld har skolen nå fått grønn energi når både varme- og kjølekapasitet kommer fra fjellgrunnen under parkeringsplassen.
   – Etter bare kort tid i drift ser det ut til at den planlagte innsparingen på totalt 700 000 kWh pr. år ved Høgskolen i Molde er innen rekkevidde, sier driftslederen.
   Den nye varmepumpen erstatter kjølemaskiner som benytter kuldemediet R22, som det nå er forbudt å bruke. Den bruker i stedet ammoniakk, som er et naturlig kuldemedium.

Kutter klimagasser
Over hele landet demonteres gamle oljekjeler på høgskoler, barnehjem, fengsler og andre statlige bygg. Statsbygg skal redusere klimagassutslipp i byggene sine med minst 15 prosent, blant annet ved å bytte ut oljefyring med varmepumpe, fjernvarme, bioolje eller elkjeler. Totalt vil utskiftingene bety kutt av 2200 tonn CO2, noe som tilsvarer det 1128 biler slipper ut i løpet av ett år.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1