Tips redaksjonen
02.02.2017

Logistikken er effektivisert med 20 prosent

– I samarbeid med Amesto Solutions har vi løftet IKT-systemet til et høyere nivå. Det har bidratt til 20 prosent høyere effektivitet på lageret med samme bemanning, sier Operations Manager Christian Ness hos TMC Compressors.

Amesto Solutions er i dag TMC Compressors foretrukne IKT-leverandør. – Leverandøren har en sterk kunnskapsbase, som vi drar nytte av hvor som helst i verden. I tillegg har de en meget god supportfunksjon, som hjelper oss med uforutsette hendelser, sier Ness.

Brukes i alle forretningsoperasjoner
Løsningene fra Amesto Solutions brukes til de fleste forretningsoperasjoner. Det omfatter Visma Business, SuperOffice, Amesto Analyze, Visma Dokumentsenter og en håndholdt løsning fra Barex på lageret. 
   – Systemene tar for seg ordrebehandling, regnskap, rapportering og lagerdrift, sier Ness, som ikke er i tvil: – Amesto Solutions har effektivisert alle våre driftsoperasjoner.

Verdensledende leverandør
TMC Compressors, som ble etablert for 10 år siden, er verdensledende leverandør av trykkluftsystemer for offshore og maritimt bruk. Selskapet produserer sine trykkluftsystemer i Europa. Produktspekteret omfatter skruekompressorer, tørkere og filter for ethvert trykkluftbehov på skip og offshoreinstallasjoner. TMC har et stort nettverk for service, deler og salg med agenter i 30 land og egne kontorer og lager i Korea, Kina og Singapore. Selskapet leverer gode resultater og er i sterk vekst. I fjor var omsetningen på 433 millioner kroner. Selskapet sysselsetter 50 medarbeidere og har hovedkontoret på Furuset i Oslo.

Tar miljøet på alvor
– TMC Compressors gjør skip «grønnere». Utviklingen av TMC Smart Air kompressoren gir lavere Co2- og strømutslipp. – I motsetning til tradisjonelle kompressorer er Smart Air-kompressoren frekvensstyrt og reduserer dermed strømforbruket med 50 prosent. Produktet er også økonomisk gunstig, med en tilbakebetalingstid på 3–4 år, sier Ness. – For en oljerigg er sparepotensialet 303 000 dollar i året og for LNG-skip 44 000 dollar i året. Levetiden for en mellomstor Smart Air-løsning er 20 år. Et LNG-skip kan i løpet av systemets levetid redusere sine miljøutslipp med 5 ½ million C02. TMC Smart Air høster lovord hos internasjonal rederstand, som ser klare fordeler med løsningen.

Garantert leveringstid
TMC Compressors har en garantert leveringstid på sine produkter hvor som helst i verden innen 48 timer.  – Vi er representert i Oslo, Korea, Kina og Singapore med store delelagre slik at vi når de fleste kunder innen 12 timer, sier Ness. Han kan fortelle at TMC Compressors er miljøsertifisert i henhold til DNVs ISO-standarder.

Stabil og langsiktig partner
Årsaken til at TMC Compressors valgte Amesto Solutions, var behovet for en stabil og langsiktig partner, som ikke gjør dem avhengig av enkeltmennesker i organisasjonen. – IKT leverandøren har godt kvalifiserte medarbeidere, som forstår våre behov og som raskt trer støttende til når vi står overfor utfordringer, sier Ness. Han mener de interne ressursene til Amesto Solutions er like viktige som IKT-løsningene. – Kompetansen er ikke hos enkeltpersoner men hos nøkkelressurser som kjenner våre behov til fingerspissene. Når vi utvidet lageret og sertifiserte IT-systemene, fikk vi omgående hjelp av Amesto Solutions. Det er avgjørende for vår leveringspresisjon, understreker han.

Alle tilbud lages i SuperOffice
Alle tilbud hos TMC Compressors registreres som en ordre i SuperOffice, som er selskapets CRM-system. – Deretter går det automatisk inn i ERP-systemet Visma Business. Tilbudet eksisterer i SuperOffice, mens vi innhenter priser fra Visma Business. I ERP-systemet er det en database for kun ordrebehandling, sier Ness, som kan fortelle at TMC Compressors daglig håndterer 80 ordre. – Derfor er vi avhengig av effektiv vareflyt for å få alle operasjoner til å fungere knirkefritt.

Skapt en ny hverdag for IT-avdelingen
Overgangen fra manuell til elektronisk håndtering har spart TMC for mye plunder og heft. – Amesto Solutions har gitt oss et ordentlig løft på logistikksiden. De har også hjulpet oss over på den nyeste og mest moderne versjonen av Visma Business. Vi har gått fra 15 feil i måneden til én feil annenhver måned. Det har skapt en helt ny hverdag for IT-avdelingen, som slipper å rydde opp i gammel moro.

Effektiviserer lagerflyten
Visma Dokumentsenter gjør at TMC Compressors har full kontroll på alle fakturaer som er i prosess. Amesto Analyze benyttes til logistikkrapportering og på budsjettering.
 – På lageret bruker vi en programvare fra Barex for å effektivisere lagerstyringen og for å unngå feilleveranser. Skipene flytter på seg hele tiden. Sender vi en kompressordel som skulle vært i Singapore på tirsdag og den ikke kommer frem før onsdag, er løpet kjørt. Da er skipet allerede på vei til Dubai, og det vil ta seks uker før det er fremme. Derfor må vi ha sporbarhet i alle ledd. Alle produkter som hentes i lagerreoler, blir pakket og skannet. Har lageroperatøren plukket riktig del, bekreftes dette med en grønn markør i strekkodeleseren, sier Ness. – Feilplukk på lageret er i dag lik null, påpeker han.

Et være eller ikke være for TMC Compressors
IKT-løsningene til TMC Compressors er et være eller ikke være for selskapet. Selskapet har i dag like mange brukere på Visma Business som ansatte. – Løsningene er kritisk for vår forretningsdrift og sikrer at vi har kontroll på logistikk- og lagerdriften. Vi har full oversikt over alle kritiske driftsoperasjoner og vet til enhver tid hvor stort innsparingspotensialet er, avslutter Ness.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1