Tips redaksjonen
09.03.2016

Logistikk & distribusjon og Empack – to viktige messer i februar

17.–18. februar arrangeres to messer på messesenteret på Lillestrøm – Logistikk & distribusjon og Easyfairs emballasjemesse Empack. Logistikk & distribusjon er årets  viktigste handelsmesse innenfor transport, logistikk og løsninger for leveringskjeden. Empack viser løsninger innenfor emballasjeteknologi og er derfor en vikitg messe for aktører innenfor mange bransjer og industrier.

Økt handel krever nye logistikkløsninger
Vi opplever økt globalisering og dermed økt handel mellom landene. Landegrensene blir mer og mer åpne, og det teknologiske utviklingen innenfor samferdsel og transport gjør at varene bruker stadig kortere tid på veien fra produsent til forbruker. Derfor er logistikk- og distribusjonsmessen en viktig arena for alle som har sitt arbeid innenfor disse bransjene, en arena der man kan bli orientert om utviklingen, møte utstillere og lytte til informative foredrag.
   Blant foredragsholderne kan nevnes Steffen Larvoll, markedssjef, Lager & Industrisystemer AS, Anita Graff, dCEO i KGH Customs Services, Tobias Jonasson, senior logistikkonsultent, Sweco, Nikolai Astrup, leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, Einar Spurkeland, Logistikk Nettverk og Anna Maria Lund, Office Supply Manager, Oslo Chamber of Commerce
   Logistikk og distribusjon er en messe både for offentlig og privat sektor og er særlig aktuell for ledere, innkjøpsansvarlige, logistikkansvarlige, lageransvarlige, supply chain managers, produksjonssjefer, transportinnkjøpere og teknisk ansvarlige.  

Årets logistikkinnsats
Arrangørene av messen har besluttet å løfte fram og hylle den personen, bedriften eller løsningen som har bidratt til en endring eller forbedring som har gagnet hele logistikkbransjen.

Innovative emballeringsløsninger
Easyfairs emballasjemesse Empack er en messe for produksjonsansvarlige og beslutningstakere innenfor blant annet mat- og næringsmiddelindustrien, legemiddelindustrien, den kjemisk industrien, transportindustrien, forpakningsindustrien og reklame- og markedsføringsindustrien.
   Messen er et forum der deltakerne og de besøkende kan finne nye forretningsmuligheter og emballasjeløsninger, få ideer om hvordan de kan forbedre, strømlinjeforme og utvikle sine emballerings- og produksjonsprosesser. I tillegg til å møte utstillerne får man mulighet til å lytte til foredrag uten ekstra kostnad. Blant talerne er Anna-Grete Haugen, CEO, Matvett, Bård Eker, CEO, Eker Design, Lars Wallentin, emballasjeguru og designer og Karl Fallgren,  gründer og VD i Ifoodbag.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1