Meny
18.04.2018

LogiFlow Vision ser og husker for deg!

Kan systemet huske nøyaktig hvor mange kasser bananer eller blomster det sto på pallen da den forlot lageret?

På tross av at varer scannes før de legges på pallen, så skjer det menneskelig feil. Her kan du lese om den smarte ACT Logimark-løsningen Bama Dagligvare ruller ut på lager etter lager.
   Bama Dagligvare opplever i blant at det er avvik mellom rapportert innhold på pall fra lagersystemet, og rapportert innhold på pall ute hos kunde (butikkene). Avvikene kan være reelle, eller de kan oppstå fordi det blir plukket av en pall som ikke har blitt registrert i varemottak. Det siste skjer gjerne i all hast fordi en kunde venter ute i butikken.
   Uavhengig av hva som er årsaken til avvikene, fører de til unødig ressursbruk for å nøste opp i hva som har skjedd, og ikke sjelden får leverandøren "bevisbyrden". 

Fotografisk hukommelse på lageret
Da Bama Dagligvare ønsket å sette inn tiltak for å begrense avvikene, tok de kontakt med ACT Logimark. ACT har lang erfaring med utvikling av løsninger og systemer for kontroll langs verdikjeden i nær sagt alle bransjer, og har løsninger bestående av både programvare og maskinvare.
   For å løse Bamas behov for dokumentasjon, ble LogiFlow Vision implementert. LogiFlow Vision er et system basert på kommunikasjon mellom programvare og maskinvare; LogiFlow, kameraer og strekkodeleser. Du oppnår visuell rapportering av innholdet på hver eneste pall før distribusjon.
   Når pallen med varer kommer til plasting, leser en strekkodeskanner SSCC-koden på pallen. SSCC-koden er en unik identifikator for hver pall, og flere SSCC-koder/paller kan være tilknyttet én ordre. Pallen holdes i ro noen sekunder mens kameraer fotograferer pallen diagonalt fra to hjørner. Dette for å sikre dokumentasjon av alle fire sider på pallen. 
   SSCC-koden og bilder overføres til LogiFlow, som deretter sender det til Bamas ERP-system. På denne måten blir bilder og data tilgjengelig for funksjoner i Bama som senere kan få behov for å hente opp informasjonen.

Se også www.act-gruppen.com

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no