Tips redaksjonen
31.08.2016

Log:nett TPM Puls: tar pulsen på transportører

Transportnett AS tar nå pulsen på transportører med sin nyutviklede modul Transport Performance Monitor – Log:nett TPM Puls - som ble lansert 15. april på det skandinaviske markedet.

– Dette er et sanntids- og statistikksystem som gir våre kunder overblikk over alt som skjer i leverandørens databaser, sier adm. dir. Jan Ole Hansen i selskapet. Han kan fortelle at Log:nett TPM Puls består av Big Data-applikasjoner, som analyserer og leverer rapporter i sanntid. – Pulsmåleren er «kontrolltårnet» der kundene kan se på sine transporter og aktiviteter i verdikjeden på ulike nivåer, understreker han.

Rapporteringsverktøy
Hansen uttdyper: – Log:nett TPM Puls er vårt første rapporteringsverktøy som måler status på alle sendinger, som våre kunder har i sine distribusjonskjeder uavhengig av hvilken transportør de benytter. Uansett om det er en samlaster eller en enkeltstående transportør, får de tilgang på sendings- og statusinformasjon fra alle sine logistikkjeder. De kan sjekke om det er forsinkelser på terminal eller bil og når varene er forventet levert kunde. 

Oppdateres hvert 5. minutt
Pulsmåleren oppdateres hvert 5. minutt og gir kunden informasjon om egen leveringskvalitet.   
   – Her kan de også sjekke om leveringsavtalene overholdes, sier Hansen. – I Log:nett TPM Puls kan kunder innenfor Supply Chain-metaforen estimere avgangs- og ankomsttider. Kundene får informasjon i sanntid om varene er levert, eller om det har oppstått forsinkelser. De kan gjøre et dypdykk ned i materien for å finne ut hvilken transportør som har utført oppdraget, og hvem som er kunde.

Varesalg
– Med Log:nett TPM Puls kan salgsavdelingen til vår kunde følge leveransene på dagligbasis nåtid og være proaktiv mot sin kunde ved forsinkelser. Kundesenteret får oppdatert informasjon om alle hendelser. Dermed kan de aksjonere umiddelbart og unngå kundeforsinkelser, sier Hansen. Han kan fortelle at kontrollere kan bruke statistikken i pulsmåleren til å bedømme leveringskvaliteten på hver enkelt transportør. –Vi vil om kort tid lansere en ny pulsmåler der kundene får overblikk over transportkostnadene i sanntid på artikkel- og sonenivå, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1