Tips redaksjonen
23.10.2014

Lloyd’s Register Energy lanserer nye veiledninger for brannsikkerhet

Veiledningen Guidance Notes skal hjelpe designere, eiere og operatører av olje- og gassutstyr hvordan de skal beskytte dette mot forskjellige branntilfeller.

– Brannvern på båter og installasjoner er kritisk for å oppnå et sikkert operatørmiljø, sier Joar Dalheim, VP Technology, Consultancy Services i Lloyd’s Register. Våre Guidance Notes er et viktig referansedokument for designere av olje- og gassinstallasjoner, eiere og operatører. Veiledningen tilbyr disse metoder slik at de kan vurdere risikofaktorer. 

Primærmålet
Det primære målet med lanseringen av Guidance Notes er å gi retningslinjer og kriterier som kan hjelpe industrien med å øke sikkerhetsnivået i forbindelse med brann om bord på båter, mobile boreplattformer (MODUs), mobile offshoreenheter (MOUs) og offshoreinstallasjoner. De dekker også landbasert infrastruktur.   

Blant de første i sitt slag
De nye veiledningene er blant de første i sitt slag som skal sørge for fleksibilitet når det gjelder hvordan sikkerheten skal ivaretas. Når sikkerhetsforanstaltningene er på plass, viser veiledningen hvilke beslutninger som kan tas for å redusere konsekvensene av en brann som oppstår i forbindelse med lekkasjer og antenning. Dokumentet diskuterer også andre typer branner, blant annet branner i elektriske kabler og diesel- og metanolbranner. 

Blant de største risikofaktorene
– Brann og eksplosjon er fortsatt en av de største risikofaktorene for ethvert skip og dets mannskap, sier Dalheim. – Å minimalisere risiko er kritisk nå som oljeindustrien beveger seg på stadig større dyp.
  Offshorefartøy må rette seg etter sikkerhetsforskrifter som er utarbeidet av nasjonale myndigheter i områder der de er lokalisert, eller i land der de er registrert. En stor del av de nye veiledningen fra Lloyd’s Register Energy er viet prinsipper for brannvern, brannreduserende tiltak og tiltak ved brann. Disse prinsippene er en viktig del av Fire and Explosion Evaluation (FEE) og er nødvendig i forbindelse med klassifikasjon av fartøy.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1