Tips redaksjonen
09.12.2016

Lindab velger Swisslog som leverandør til det automatiserte høylageret

Lindabkonsernet, en ledende leverandør av løsninger for bygg og inneklima, har valgt Swisslog som leverandør av et automatisert distribusjonssenter til selskapets nye lager i Grevie, Skåne. Distribusjonssenteret er en storsatsning som skal sikre høy varetilgjengelighet for aktører i den nordiske byggebransjen.

En effektiv, rask og pålitelig distribusjon med minimal miljøpåvirkning er et av fokusområdene til Lindab. Til syvende og sist handler det om å forenkle byggenæringens verdikjede med innovative løsninger og just-in-time-levering. Med det nye sentrallageret for Nord-Europa samles logistikken, og Lindab sikrer en effektiv og koordinert vareflyt ut til sluttkunder og et omfattende nettverk av filialer.
   – Etter en grundig anbudsprosess som kom i gang høsten 2015, falt valget til slutt på Swisslog. Vårt valg av partner skyldes først og fremst styrken av den tilbudte totalløsningen i form av design, utstyr og systemer. Andre viktige faktorer er Swisslogs erfaring med å levere tilsvarende løsninger til andre kunder og vårt gode samarbeid under anskaffelsesprosessen, sier Stefan Lindqvist, prosjektleder hos Lindab .
   Ved å koordinere leveranser mer optimalt vil Lindabs kunder få en høyere produkttilgjengelighet, bedre service, raskere levering, økt kvalitet og tilgang til et bredere produktspekter. Initiativet vil også ha positiv innvirkning på Lindabs produktivitet, kapital og logistikkostnader.
   I juni 2016 ble det inngått en avtale mellom Lindab og Swisslog for levering av et distribusjonssenter til mottak, lagring, plukk og levering. Distribusjonssenteret er 11 000 kvadratmeter, hvorav det automatiserte høytlageret disponerer ca. 4900 kvadratmeter. Høytlageret består av 21 500 pallplasser og er 23 meter høyt.
   Byggingen av distribusjonssenteret startet i mars i år og vil stå ferdig i 2017. Da vil i prinsippet alle lagrede, produserte og innkjøpte produkter krysse senteret på vei til sluttkundene.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1