Tips redaksjonen
20.01.2016

Lederskifte i Bygg Reis Deg AS

Etter tidenes beste Bygg Reis Deg, går adm. dir. Halvard Gavelstad av som leder av messeselskapet for å konsentrere seg om å videreutvikle Norsk Byggtjeneste AS, som nå satser knallhardt på å forsterke posisjonen som den ledende aktøren på digitalisering og effektivisering av handelsprosessene i byggenæringen.

Siden 2002 har Gavelstad ledet både Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS.
   – Vi kom til et punkt der jeg måtte ta et valg, sier han, vel én måned etter å ha gjennomført årets messe med 41 000 besøkende og 550 utstillere fra 17 land. – Vi har lykkes med å gjøre Bygg Reis Deg til byggenæringens største og viktigste møteplass. Messen har opparbeidet seg en unik posisjon som en nasjonal handels- og inspirasjonsarena, der leverandører fra inn- og utland hvert annet år møter den profesjonelle byggenæringen, fremholder Gavelstad.
   – Samtidig er Norsk Byggtjeneste i ferd med en kraftfull mobilisering av sine produkter og tjenester knyttet til Norsk Byggevarebase (NOBB), Dokumentasjon og Regelverk (Byggtjeneste Portalen). Her skal vi bli en mer synlig og tydeligere aktør som leverandør til hele verdikjeden. Som et ledd i dette har vi gjennomført en profilendring og styrket selskapets markedsarbeid. Satsningen i begge selskaper krever økt ledelseskapasitet, og sånn sett ble dette et lett valg, sier Gavelstad.
   Styreleder Jan Halstensen i Bygg Reis Deg AS starter nå arbeidet med rekruttering av en ny leder.
   – Halvard Gavelstad har gjort en meget god innsats for selskapet, og styret vil også trekke på hans kompetanse i den videre prosess, sier Halstensen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1