Tips redaksjonen
28.12.2017

Lavere energiforbruk ved bruk av ultralyd

Ventilasjon utgjør nesten 30 prosent av bygningers totale energiforbruk. Driftskostnadene kan reduseres i systemer der man benytter ultralydsmåling. Det vil bidra til å nå EUs mål om 20 prosent reduksjon av energiforbruket innen 2020.

Skal man begrense menneskeskapt påvirkning på jordens klima, må det gjøres flere ting. I 2007 ble EUs ledere enige om et sett med mål. Et av disse var å redusere energiforbruket i medlemslandene med 20 prosent innen 2020.
   Økt fokus på klima har inspirert bedrifter og industri til å begynne å utvikle nye løsninger som vil bidra til å nå disse målene. Lindab er ikke noe unntak, og ved å arbeide med å minimere luftlekkasje og å optimalisere ventilasjonssystemene kan de bidra på en positiv måte.

En revolusjon innenfor ventilasjonsindustrien
I 2015 begynte Lindab å utvikle en ny teknologi for måling av luftstrøm og temperatur i ventilasjonssystemer. Ved hjelp av ultralydssensorer gir UltraLink en svært nøyaktig måling av luftstrømning uten å gi ekstra trykkfall i ventilasjonssystemet. Teknologien er basert på ultralydssensorer, det gjør at det ikke er noen hindringer i luftstrømmen som støv og smuss kan samle seg på. Dette betyr luftstrøm uten ekstra trykkfall, som gir unike fordeler når det gjelder energieffektivitet, enkelhet og rengjøring. Det er unødvendig å si at produktet revolusjonerte ventilasjonsindustrien på den tiden.

Endrer reglene enda en gang
I løpet av de siste årene har økt fokus på energibesparelser gjort at ventilasjonssystemer med VAV med lave minimumsmengder er blitt vanligere. Dette fører til økt behov for måleanordninger og metoder med enda høyere nøyaktighet ved lave luftmengder.
   Den nye og forbedrede UltraLinken, som nå er tilgjengelig, vil ta nøyaktig måling av luftstrøm ett skritt videre. Lindabs første versjon ga mulighet for kontroll av spjeld, men det krevde en tilkobling gjennom en masterenhet for å kunne kontrollere spjeldet med UltraLink. Lindabs nye forbedrede versjon er VAV spjeld og UltraLink integrert i én enhet. Hva innebærer dette? Færre deler, mindre kabling og mer kontroll som gjør at du kan optimalisere ventilasjonssystemet.
   I den neste versjonen tar Lindab sikte på å legge til trådløs tilkobling til produktet, noe som vil forenkle systeminnstillingene, og spare mye tid og penger. Lindab kan ikke redde klimaet, men ved å kontinuerlig utvikle nye løsninger og introdusere innovasjoner til markedet, kan vi bidra med vår andel.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1