Tips redaksjonen
27.07.2017

Lav kunnskap fører til dødsulykker

De fleste alvorlige ulykker med truck i Norge skyldes påkjøring og velt. Årsaken er manglende kompetanse og en ukultur i mange bedrifter, mener daglig leder i Wee Kurssenter, Kristine Wee.

Manglende kunnskap om truck, manglende fokus på sikkerhet og ukultur på arbeidsplassen er hovedårsakene til flere titalls ulykker med motvektstruck de siste årene. Det er konklusjonen etter at daglig leder i Wee Kurssenter, Kristine Wee, har gjennomgått de aller fleste ulykkene med truck som er offentlig kjent de siste 12 årene. Wee har både benyttet seg av Arbeidstilsynets ulykkesrapporter og oppslag i media når hun har kartlagt omfanget og årsakssammenhengen. Konklusjonen er alarmerende, mener kurslederen.

Manglende kompetanse og ukultur
– Hva vi fant, bekreftet inntrykket vi allerede satt med, nemlig at manglende kompetanse og ukultur er direkte årsak til de fleste av arbeidsulykkene med truck, sier Kristine Wee.
   – Ulykker med motvektstruck gir alle former for personskade, fra enkle kutt og bruddskader til umiddelbar død. Blant de 160 truckulykkene vi har gjennomgått siden 2005, fant vi 20 dødsulykker. De fleste av disse skyldes påkjøring eller velt, men også personløftulykker har forårsaket dødsfall. I flere av tilfellene kommer det frem at førerne har begrenset eller ingen opplæring i truckføring i det hele tatt, sier Kristine Wee.
   Gjennomgangen avslører at flere ulykker kunne vært unngått med bruk av belte i trucken.
   – Mange tror at beltet er til for å hindre at man treffer ratt eller ruta ved kollisjon. Setebeltet er ofte det eneste som holder deg innenfor førervernet under en velt, og det hindrer føreren i å få trucken over seg når den velter. I disse ulykkene er det mange som omkommer, sier Wee.

Store konsekvenser
Kristine Wee mener at lav sannsynlighet for ulykke gjør at mange slurver i opplæringsfasen. At konsekvensene ved ulykke er så store, tas det ikke hensyn til, mener daglig leder i Wee Kurssenter.
   – Det er i utgangspunktet enkelt å kjøre en truck, men dersom man ikke har nok kunnskap om kapasitet og stabilitet og føreroversikt, kan man gjøre alvorlige feil. Mange av ulykkene kunne vært unngått om flere ledere og truckførere tok sikkerheten på alvor, avslutter daglig leder i Wee Kurssenter, Kristine Wee.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1