Tips redaksjonen
21.10.2016

Lander Norges største EU-prosjekt innenfor energi

12 europeiske aktører, herav 5 norske, har blitt tildelt det største norskledede Horisont 2020 EU-prosjektet innenfor energi noensinne. Prosjektet INVADE tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på. De norske partnerne er Smart Innovation Østfold, Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og NTNU. Tildelte midler er på 125 MNOK, hvorav hele 68 MNOK går til de norske partnerne.

– Vi er svært stolte over å få tildelt et så stort energiforskningsprosjekt i regi av EU. Dette er en solid internasjonal anerkjennelse av vårt miljø og vår kompetanse, sier Dieter Hirdes, Direktør Forskning & Innovasjon og INVADE prosjektkoordinator.

Ny teknologi utfordrer eksisterende kraftmarked
INVADE vil legge grunnlaget for økt konkurranse på energimarkedet og fremme nye forretningsmodeller og strategier for eksisterende energi- og teknologiselskaper. Dette vil utfordre gamle teknologier og forretningsmodeller ved å utløse etableringer av nye, innovative aktører på markedet. INVADE er resultat av politiske, miljømessige og markedsmessige prosesser og tar sikte på å foreslå, teste og validere innovative energiløsninger på det europeiske kraftmarkedet.
   Partnernes unike ekspertise innenfor energi, IT og teknologi gir et solid utgangspunkt for tverrfaglig forskning, integrering av ulike teknologiske komponenter og utvikling av nye forretningsmodeller. Prosjektet involverer på en god måte næringsliv, akademia og sluttbrukerne, som sammen legger grunnlaget for å bringe et vellykket produkt til markedet. INVADE-plattformen vil basere seg på ny teknologi innenfor Big Data Analytics. INVADE representerer også det første store resultatet av samarbeidet mellom 41 aktører innenfor energi, teknologi, akademia og offentlig sektor i et nasjonalt senter for energiinformatikk.
   – INVADE går i spissen for innføringen av banebrytende IT-systemer i energibransjen, sier Jørgen Kildahl, tidligere toppleder i Statkraft og E.ON SE. – Endelig er vi på vei til å se løsninger som vil være i stand til å løse svært komplekse problemer som tradisjonelle systemer hittil ikke har klart å håndtere.
 
Det største norskledede prosjektet innenfor energi
INVADE er det nest største norskledede prosjektet i hele Horisont 2020, og det største innenfor energi. Av en total tildeling på 125 millioner vil 68 millioner gå til norske prosjektpartnere som alle er tilknyttet ekspertisesenteret NCE Smart Energy Markets.
   Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkt (NCP) for Horisont 2020 Energi, Tor Ivar Eikaas, har fulgt søknadsprosessen tett med råd og veiledning:
   – Vi gratulerer Smart Innovation Østfold for nok en vellykket søknad til Horisont 2020. En seiglivet myte om at man ikke kan lykkes med søknader med for stor andel til norske aktører, bør nå være avlivet; for andre gang lykkes Smart Innovation Østfold som koordinator i en søknad der mer enn 50 prosent av midlene går til norske aktører. INVADE vil være et viktig bidrag for å realisere de felles-europeiske utfordringene innen smarte nett og energilagring, inkludert energiinformatikk og nye forretningsmodeller.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1