Tips redaksjonen
02.02.2017

Lambda 35 – ny standard for bedre økonomi og miljø

Knauf Insulation øker kvaliteten på standardproduktet EcoBatt – men prisen blir den samme, opplyser selskapet. Ved å redusere lambdaverdien til 35 øker energieffektiviteten: det sparer kunden for penger, er bedre for miljøet og gjør produktet mer attraktivt hos forhandlerne.

– Dette er enda et lite skritt – men et viktig skritt – mot bedre energiøkonomi i boliger og andre bygninger, sier Peter Isacsson, norden¬sjef for Knauf Insulation.
   I løpet av august lanseres nye EcoBatt med bedre isolasjonsevne – lambda35. Isoleringseffekten blir høyere, men prisen blir uforandret.
   – Dette er helt i tråd med de strengere kravspesikasjonene i byggebransjen og den økte bevisstheten rundt miljø og bygningers økonomi gjennom hele livssyklusen, sier Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef hos Knauf Insulation Norden.

Rask utvikling
Ifølge Kenneth Ingemarsson fortsetter arbeidet med å videreutvikle glassullens kvalitet og ytelse.
   – For ikke så mange år siden lå lambdaverdien på drøyt 40 som standard. Nå ligger vi på 35, og utviklingen går bare én vei når det gjelder glassull.
   Knauf Insulation produserer og utvikler både stein- og glassull. Når det gjelder glassull for byggisolering, øker kravene både fra bransjen og samfunnet generelt.
   – For Knauf Insulations del handler det om å øke isoleringseffekten med lavere lambda og samtidig utnytte glassullens store fordeler som lav vekt som muliggjør høy komprimering som reduserer transportkostnadene og dessuten gjør den lett å jobbe med. Nye EcoBatt 35 møter disse kravene på en utmerket måte, sier Peter Isacsson.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1