Tips redaksjonen
09.12.2016

Lagerteknologi fra Fedral-Mogul bidrar til redusert forurensning på havet

Selvsmørende materialer i lagre sikrer en robust og miljøvennlig løsning for justerbare propeller på skip, såkalte CPP – Control Pitch Propeller.

Federal-Mogul Powertrain, et selskap i Federal-Mobul Holdings Corporation, bidrar med sine selvsmørende DEVA-lagre som er beregnet på den globale skipsbyggerindustrien, til å redusere den uheldige miljøpåvirkningen som tradisjonelle oljebaserte lagre har. De mest effektive propellene som brukes i dagens skipsfart, benytter kontrollerte justerbare blader som beveger seg i forhold til navet, og som reduserer drivstoff-forbruket og CO2-utslippet ved stadig å optimalisere vinkelen på propellbladene. På bladenes festepunkt kreves det et lager med en overflate som motstår slitasje. Federal.Moguls Powertrain DEVA-materialer tilbyr her en miljøvennlig, pålitelig og langsiktig løsning som reduserer nedetid, og som utvider tiden mellom hver overhaling.
   –  Federal-Mogul Powertrain arbeider kontinuerlig med sine kunder for å redusere miljøpåvirkningen og søker stadig å forbedre sine produkter, sier Gian Maria Olivetti, Chief
Technology Officer, Federal-Mogul Powertrain. – Ved å bruke deva.dm-materiale i lagre for kontrollerte og bevegelige propeller vil kundene våre kunne redusere CO2-utslippet ved å benytte den mest effektive propelldesignen, og samtidig unngår de å bekymre seg for forurensning som følge av lekkasjer fra smøreolje.
   Regelverket «The Vessel General Permit (VGP) 2013 environmental regulations» har restriksjoner når det gjelder bruk av smøreoljer i lagre på skip som kan komme i kontakt med saltvann. Biologiske nedbrytbare oljer har færre restriksjoner, men representerer ikke alltid like effektive løsninger for CPP-applikasjoner. Ved å bruke en såkalt sintringsprosess i produksjonen blir deva.bm en selvsmørende lagermateriale som består av et rustfritt stål som er beskyttet mot sjøvann og med et lag av deva-metall. Dette lageret har en høy statisk og dynamisk kapasitet og er ideell for bruk med CPP, en løsning som har blitt adoptert av en rekke markedsledende selskaper i Europa som nå bruker dette metallet.  

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1