Tips redaksjonen
24.10.2016

Læring etter hendelser på HMS-konferansen

Onsdag 2. og torsdag 3. november arrangeres HMS-konferansen på Thon Hotell Arena Lillestrøm. HMS-charteret og læring etter hendelser skal vies mye oppmerksomhet på konferansen i november.

Læring etter hendelser
Nettopp læring etter hendelser er helt sentralt for å skape trygge og effektive arbeidsplasser i bygg- og anleggsnæringen. Dette skal også opp som et eget tema på et frokostseminar som flere av de store byggherrene arrangerer 30. september.
   – Det å finne årsaker til ulykker og ikke minst å lære av ulykkene for å unngå at det samme skjer igjen, er helt essensielt i arbeidet som skjer på norske anlegg og byggeplasser. Det er derfor dette er så viktig i arbeidet med HMS-charteret, og av samme grunn gir vi det mye plass på den kommende HMS-konferansen, sier leder for HMS i EBA, Lene Jønsson.

Tør vi være åpne nok for å sikre læring?
Et gammelt ordtak sier at den dumme aldri lærer, den intelligente lærer av sine feil, og den kloke lærer av andres feil. Dette er sentralt når det kommer til sikkerhet i bygge- og anleggsnæringen. Er det slik at lav grad av åpenhet er en risiko og medvirkende årsak til at ulykker inntreffer?
   – Vi har hatt prosjekter der vi har sett på hva som hemmer og fremmer læring etter ulykker og uønskede hendelser. Trygghet og åpenhet i organisasjonen som motiverer for å dele erfaringer rundt god og dårlig arbeidspraksis, blir sett på som en viktig forutsetning for læring, sier Ranveig Kviseth Tinmannsvik, som er seniorforsker i avdeling sikkerhet ved SINTEF Teknologi og samfunn.
    Et sitat fra en av de som SINTEF intervjuet, gir en god illustrasjon på problemstillingen:
"Tidligere var det om å gjøre 'å ta enkeltpersoner'; nå er man mer opptatt av systemet og at man skal lære uten å henge ut folk."
   Under HMS-konferansen skal Tinmannsvik på scenen, blant annet for å snakke om lærings- og forbedringsarbeid etter ulykker.

Du kan lese mer om HMS-konferansen og melde deg på ved å klikke deg inn på http://eba.no/kurs-og-konferanser/kurskalender/arrangement/hms-konferansen/

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1