Tips redaksjonen
05.02.2015

Kystverket i gang med kartlegging av Stad skipstunnel

Kystverket er i gang med kjerneboring og bergspenningsmålinger i fjellet der Stad skipstunnel kan bli bygd. Kartleggingen vil inngå i Kystverkets forundersøkelse som skal oversendes Samferdselsdepartementet innen utgangen av 2014.

I mars 2013 lovte statsminister Jens Stoltenberg én milliard kroner i Nasjonal transportplan til bygging av Stad skipstunnel. Samme år vedtok Stortinget dette enstemmig. I forslaget til statsbudsjettet for 2015 er det satt av midler til en reguleringsplan, som vil være en del av et forprosjekt til Stad skipstunnel.

Større sikkerhet og bedre framkommelighet
Stad skipstunnel er en foreslått kanal og tunnel som skal krysse Stadlandet i Selje kommune. Stadlandet, som er en del av skipsleden langs norskekysten, er svært værutsatt fordi det ikke er noen skjærgård der. En skipstunnel skal sørge for både større sikkerhet og bedre framkommelighet.
   − Geologiske undersøkelser vil vurdere fjellkvalitet opp mot estimerte byggekostnader som tidligere er blitt skissert. Kvalitetssikret kunnskap om fjellets egenskaper er en viktig forutsetning når det på sikt kan bli aktuelt å utarbeide forprosjekt og detaljert budsjett, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.
   Det skal bores et hull med en dimensjon på 76 millimeter ned til 250 meter, der takhvelvet på skipstunnelen vil kunne komme. Ved hjelp av målemetoden hydraulisk splitting vil man kunne kartlegge fjellets styrke og hvorvidt det vil være behov for ekstra sikringstiltak under bygging av skipstunnelen. Arbeidet vil også avdekke om det er behov for ytterligere geologiske undersøkelser før bygging vil kunne starte opp.

Verdens første
Kystverket leder prosjektet som undersøker muligheten for sikker og effektiv drift av verdens første fullskala skipstunnel. Det ble riktignok bygd en skipstunnel i Sør-Frankrike for 100 år siden, men bare for lektere og mindre båter. Stad skipstunnel er langt mer nyskapende og vil ha dimensjoner til å kunne ta fartøy i overkant av 16 000 tonn.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1