Tips redaksjonen
27.03.2014

Kvalitet med historisk sus

Gården Nedre Hovin på Tyristrand har vært eid av familien til daglig leder av Hovin Laft, Torkel Skinnes Myhre, siden 1856. Gården ligger med flott utsyn over Tyrifjorden og består av 300 dekar innmark, der det produseres gras til gårdens ammekubesetning, som for tiden består av ca. 60 ammekyr av den skotske rasen Aberdeen Angus.

Skogarealet som forsyner Hovin Laft AS med tømmer, består av ca. 8000 da, hvorav ca. 1/6 ligger i Søndre Land kommune, mens resten ligger i nærheten av gården i Ringerike kommune. Skogens driftsplan viser at det står ca. 50 000 kubikkmeter furu i hogstmoden alder. Alt er selvsagt ikke egnet i lafteproduksjonen, men hytteprodusenten har mye å velge i. Trærne som brukes i Hovin Laft, blir valgt ut ved plukkhogst – man velger hvert enkelt tre der det står på rot.
  “Kvalitet med historisk sus” står det i logoen til Hovin Laft AS. Den siste delen henspiller på eventyrforfatteren Peder Christen Asbjørnsen som etter å ha vandret gjennom skogområdene her skrev “En tiurleik på Holleia”. Da befant ennå de trærne som nå brukes i lafteproduksjonen, seg i “ungdommen”. Det sier litt om hvilke tidsperspektiv vi snakker om, og hvor gamle disse trærne er.
  Når du besøker Hovin Laft på Nedre Hovin, vi du nok oppleve at all produksjon med tilknytning til gården har historiske røtter. 

Kilde: www.hovinlaft

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1