Tips redaksjonen
06.03.2014

Kuttet strømregningen med millionbeløp

Landets største strømleverandør til bedriftsmarkedet, LOS, hjelper kundene sine med å redusere strømforbruket.

Nå har sørlandsbedriften inngått samarbeid med det nordiske energikonsulentselskapet Rejlers for å tilby rådgivningstjenester på energistyring og enøktiltak. Thorbjørn Laundal, kommunikasjonsdirektør i LOS, sier at de stadig opplever at flere bedriftskunder etterspør rådgivningstjenester fra sin strømleverandør.  
  – Vi vil gjerne yte flere tjenester enn bare å levere strømmen. Alle bedrifter er opptatt av å drive mest mulig effektivt og styrke egen lønnsomhet. Hvis vi kan hjelpe våre kunder til å redusere strømutgiftene, blir vi til større nytte for våre kunder og får et konkurransefortrinn i et svært konkurransepreget marked, sier Laundal.
  Det er store summer å spare for bedrifter og offentlige etater som har mange bygg.  LOS-kunden, Arendal kommune, tok grep for halvannet år siden. Kommunen opprettet en faggruppe med et konkret oppdrag: å iverksette enøktiltak som kunne gi rask gevinst. 

Bedre styring
­– Vi konsentrerte oss om kommunale bygg med størst innsparingspotensial og fikk hjelp av Rejlers til å installere et effektivt overvåkningssystem som daglig registrerer strømforbruk, og som oppdager avvik. Med slike data kunne vi gå inn og gjøre tiltak i bygg som hadde unormalt høyt forbruk, sier Jarl Bollmann Pedersen, prosjektleder ENØK i Arendal Eiendom KF.
  I år ligger Arendal kommune an del å spare rundt én million kroner på strømregningen som følge av tiltakene som er gjort.
  Flosta skole ble avslørt som en skikkelig strømtyv. Her ble strømforbruket redusert med 260 000 kilowattimer per år, eller rundt 40 prosent, ved å installere et bedre styringssystem. Investeringen på rundt én million kroner er innspart på tre–fire år. Bollmann Pedersen regner med at snittbesparelsen på kommunale bygg vil ligge på mellom 10 og 15 prosent, og inntjeningstiden blir rundt fem år.

Enkle grep
Linda Rabbe Haugen, fungerende divisjonsleder i Rejlers Consulting i Kristiansand, sier det ofte bare er enkle grep som skal til. 
  ­– Vi ser mange tilfeller der byggeier ikke har utnyttet styringsmulighetene i eget anlegg. Ofte kan strømforbruket i et bygg reduseres med mellom fem og ti prosent bare ved å finjustere varme- og ventilasjonsanleggene, sier Rabbe Haugen.
  Både hun og Laundal har høye forventinger til enøk-samarbeidet.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1