Tips redaksjonen
04.03.2015

Kunnskapsmangel hindrer energisparing

Eneboliger fra perioden 1960–1990 representerer store muligheter for energisparing. Manglende kunnskap både hos huseierne og i byggenæringen utgjør det største hinderet for å lykkes med en ambisiøs oppgradering.

Energieffektivisering er ikke alltid et mål i seg selv for huseiere som vil oppgradere boligen sin, men når man først bestemmer seg for å gjøre noe, kan det være mye å tjene på å iverksette energieffektiviseringstiltak.
   Seksti prosent av eneboligene i Norge, det vil si nesten 700 000 hus, er bygd i perioden 1960–1990. Disse boligene trenger i stor grad rehabilitering og oppgradering, og potensialet for energibesparelser er enormt.
   En gjennomgang av fire ambisiøse boligoppgraderinger viser imidlertid at byggenæringen har en vei å gå når det gjelder kunnskap om og tjenester knyttet til energieffektivisering av småhus. Seniorforsker Åshild Lappegard Hauge i SINTEF Byggforsk intervjuet huseiere om deres motivasjon og hvilke utfordringer de møtte i oppgraderingsarbeidet, og svarene hun fikk, var tydelige:
   – Det var en utfordring for huseierne å finne tilstrekkelig informasjon om energioppgradering, og noen håndverkere manglet kunnskap om hvilke tiltak som burde gjennomføres. Huseiernes erfaringer viser at det er store muligheter for forbedring av tjenester i byggenæringen og for utvikling av produkter til oppgraderingsmarkedet, sier Hauge.

Kilde: SINTEF Byggforsk

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1