Tips redaksjonen
20.10.2017

Kreativ sikkerhetsløsning fra Ramudden

Rådgivnings- og utleieselskapet Ramudden har satt ut 500 meter med langsgående betongsikring i Trondheim sentrum.

Lokale kunstnere og elever fra Lilleby barneskole har fått utfolde seg med kunstneriske bidrag. Resultatet har vakt positiv oppsikt i Trondheim.
   I sommer monterte Ramudden 500 meter med langsgåpende betongsikring i Innherredsveien på Lademoen på oppdrag fra Entreprenørselskapet Graver. Byggherre for prosjektet har vært Statens Vegvesen, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennom Miljøpakken, et felles samarbeidsprosjekt for bedre veisikkerhet, bedre gang- og sykkelveier og trivelige miljøgater.

Prøveprosjekt med gode resultater
I første omgang er dette et prøveprosjekt frem til årsskiftet der hovedformålet er å få ned biltrafikk og økt gang- og sykkeltrafikk. Innherredsveien er midlertidig stengt for gjennomgående trafikk med en målsetting om å kanalisere biltrafikken gjennom Strindheimtunnellen.
   – Vår oppgave har vært å levere en løsning som ivaretar sikkerhet samtidig som den skal bidra til et hyggelig gatemiljø. Løsningen med kunsteriske bidrag fra kunstnere og elever har gitt prosjektet en spennede visuell fremtoning, samtidig som sikkerheten har øket, forteller Magnus Sørvik, prosjektleder ved Ramuddens avdeling i Tromdheim.
   Siden sikkerhetsløsningen ble montert i sommer, er det blitt foretatt trafikktellinger på bil, buss og sykkel.  – Så langt har resultatene oversteget våre forventninger. Gang- og sykkeltrafikken har dobblet seg samtidig som gjennomgangstrafikken er redusert betydelig, forteller Roar Dypvik i Statens Vegvesen.

Enkel og rask å montere
Sikringsløsningen GP-LINK fra Ramudden er laget av betong med patentert skjøt og godkjent som midlertidig og permanent rekkverk på offentlig vei i Norge.
   – Betongelementene var svært enkele å jobbe med. Svinger og vinkler var uproblematisk sammenlignet med tilsvarende produkter vi har jobbet med tidligere, noe som blant annet bidro til en rask montering, forteller Dypvik.

Miljøpakken - fakta
Miljøpakken for transport i Trondheim skal gi bedre hovedveinett, kollektivtilbud og bedre forholdene for dem som går og sykler. Halvparten av pengene i Miljøpakken går til å fullføre det avlastende hovedvegnettet rundt de sentrale byområdene og sørover. Den andre halvparten går til bedre kollektivtilbud, gangveger, sykkelveger, trafikksikkerhet, støyskjerming og miljøgater.
Miljøpakkens totalbudsjett er på 9,65 milliarder kroner. Arbeidet skal pågå til 2025.

Kilde: Trondheim kommune

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1