Tips redaksjonen
27.07.2017

Kortreist biogass til midtnorske busser

Gjennom datterselskapet Ecogas skal Ecopro i Verdal nå investere 54 millioner kroner for å levere biogass tilsvarende halvparten av det gassbussene i Trondheim forbruker. Enova bidrar med 17 millioner.

– Biogass spiller en sentral rolle i å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Prosjektet i Verdal blir viktig for å erstatte bruk av naturgass med fornybar biogass i Trøndelag, sier markedssjef Petter Hersleth i Enova.
   Siden 2008 har biogassfabrikken Ecopro på Verdal foredlet matavfall og slam fra 52 kommuner i Midt-Norge til biogass og næringsrik biogjødsel. Ecopro produserer årlig 25–30 GWh energi i form av urenset biogass samt rundt 12 000 tonn gjødsel som benyttes i det lokale landbruket som erstatning for mineralgjødsel. Nå skal det nye Ecogas-anlegget oppgradere biogassen, kan den tas i bruk som drivstoff og erstatte diesel eller naturgass.
   – Å benytte innbyggernes avfall til å skape drivstoff til å transportere de samme menneskene er et godt eksempel på sirkulær økonomi, sier styreleder Tore Fløan i Ecogas.
   Produksjonen vil tilsvare cirka tre millioner liter diesel i året og kan drifte halvparten av dagens gassbusser i Trondheim. Ecogas skal levere gassen til Gasnor, som i dag er leverandør til bussene i trønderhovedstaden.
   – Sør-Trøndelag fylkeskommune har besluttet å tilpasse bussdepotet på Sandmoen for å ta imot denne typen gass og er dermed med på å skape konkurranse i markedet og sikre tilgang av lokalprodusert biogass fra flere produksjonsanlegg. Dette er forventet å gi lavere drivstoffpriser og billigere busstjenester, forklarer Fløan og fortsetter:
   – Målet vårt er å kunne levere kortreist biogass til det midtnorske markedet allerede fra desember i år. Vi starter byggingen av oppgraderingsanlegget umiddelbart, så målet er absolutt oppnåelig. Støtten fra Enova er avgjørende for at vi kan realisere investeringen på totalt 54 millioner kroner.

Kilde: Enova

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1