Tips redaksjonen
30.12.2013

Korrosjonsbeskyttende fett for store belastninger

Orion 52 smørefett oppgis å tåle store belastninger og skal ha svært høy motstandsdyktighet mot vann, noe som øker levetiden på delene og komponentene. Det er et allsidig smørefett med et vidt bruksområde.

 

Smørefettet skal gi meget god smøring og beskyttelse til utstyr som er utsatt for korrosjon, opplyser leverandøren. Med et vidt temperaturområde (fra –30 o til 180 oC) er Orion 52 svært allsidig. Fordi den har høyere tetthet enn vann, ”henger den på” selv under vann. Orion 52 har et meget høyt nivå av EP- (Extreme Pressure) tilsetninger som beskytter mot slitasje. Det er mekanisk stabilt. Orion 52 gir forlengede smøreintervaller selv under vanskelige arbeidsforhold og kan brukes alle steder der lav friksjon ønskes, for eksempel i vanlige rulle- og glidelagre og på glideflater. 
   Typiske bruksområder er innenfor offshoreindustri, på fiske- og shippingfartøy, i havneanlegg, innenfor havbruk, kjemiske fabrikker, papirindustri, slakterier, kraftverk, kloakkanlegg, landbruk og entreprenørvirksomhet. 

Produktet markedsføres i Norge av Relekta AS, avdeling Norsk Industriolje, www.relekta.no.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1