Tips redaksjonen
20.07.2015

Kongsberg har inngått avtale om konvertering av Golar Hilli FLNG

Kongsberg Maritime har inngått en avtale med verftet Keppel i Singapore og amerikanske Black & Veatch om leveranse av elektriske løsninger og sikkerhets- og automasjonssystem. Leveransen er til Golar LNGs tidligere LNG-fartøy, Golar Hilli, som skal konverteres til et FLNG-fartøy («Floating Liquefied Natural Gas»).

Kongsberg Maritmes teknologi vil danne basisen til det integrerte styrings- og sikkerhetssystemet (ICSS) for det nye FLNG-fartøyet. I tillegg til å levere automasjons- og styringssystemene skal Kongsberg Maritime levere engineering-tjenester for integrering av leveransene fra de ulike leverandørene og støtte installasjon og idriftsettelse av de leverte systemene.
   Kongsberg Maritime Engineering leverer den elektriske løsningen, inkludert høy- og lavspennings fordelingstavler og transformatorer. I tillegg skal design, brukerdokumentasjon, og elektriske analyser utføres av Kongsberg Maritime.
   – Leveransen viser Kongsberg Maritimes ledende posisjon innenfor topside- og marin automasjon for olje og gass produksjonsenheter samt kompetanse og leveransedyktighet innenfor LNG-verdikjeden. Vi er veldig stolt av å ha blitt valgt som en hovedleverandør til Golar Hilli. I likhet med mange av våre seneste kontrakter inkluderer avtalen på Golar Hilli omfattende leveranse av maskinvare, programvare og system engineering-ekspertise, sier Stene Førsund, Executive Vice President Global Sales and Marketing i Kongsberg Maritime.

Kilde: news.cisionn.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1