Tips redaksjonen
27.07.2017

Kong Harald overrakte Abelprisen til Yves Meyer

Til tonene fra Abelfanfaren, komponert av Klaus Sandvik og framført av Forsvarets stabsmusikkorps, ankom Yves Meyer sammen med Akademiets preses Ole M. Sejersted og medlemmer av Abelkomiteen prisutdelingen i Universitetets aula 23. mai. Meyer som tidligere på dagen hadde i vært i audiens på Slottet, mottok Abelprisen av H.M. Kong Harald. Prisen på 6 millioner kroner får Meyer for sin nøkkelrolle i utviklingen av den matematiske teorien om wavelets, sa leder av Abelkomiteen, John Rognes i sin begrunnelse.

Yves Meyer var den visjonære lederen i den moderne utviklingen av denne teorien, i skjæringspunktet mellom matematikk, informasjonsteknologi og numeriske beregninger og simuleringer.
   Wavelet-analyse har vært anvendt innenfor en rekke svært forskjellige områder, som anvendt og numerisk harmonisk analyse, datakompresjon, støyreduksjon, medisinsk bildediagnostikk, arkivering, digital kino, dekonvolusjon av bilder fra romteleskopet Hubble, og LIGOs nylige påvisning av gravitasjonsbølger skapt av en kollisjon mellom to svarte hull.
   Den Berlin-baserte filmskaperen og matematikeren Ekaterina Eremenko besøkte Yves Meyer i Paris. I Eremenkos film, som ble vist under prisutdelingen, deler Meyer sine tanker om livet og matematikken.
   Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole M. Sejersted, holdt åpningstalen. Abelkomiteens leder, John Rognes begrunnet tildelingen før H.M. Kong Harald overrakte Abelprisen til Yves Meyer.
   Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var blant de mange prominente gjestene som var til stede under prisutdelingen i Universitetets aula. På kvelden inviterte regjeringen til bankett på Akershus slott til ære for prisvinneren.

Prisvinnerens biografi
Yves Meyer er født 19. juli 1939 som fransk statsborger, men vokste opp i Tunis på kysten av Nord-Afrika. Han begynte på eliteskolen École Normale Supérieure i rue d'Ulm, Paris, i 1957 etter å ha bestått opptaksprøven som beste student. Etter avsluttende eksamen fullførte Meyer sin militærtjeneste som lærer ved en militærskole. Han tok sin PhD-grad i 1966.
   Han ble senere professor i matematikk, først ved Université Paris-Sud, som det heter i dag (1966–1980), deretter ved École Polytechnique (1980–1986) og ved Université Paris-Dauphine (1986–1995). Han flyttet til École Normale Supérieure Cachan (nylig omdøpt til ENS Paris-Saclay) i 1995, der han arbeidet ved Senter for matematikk og anvendt matematikk (CMLA) til han formelt ble pensjonert i 2008. Men han er fremdeles tilknyttet forskningssenteret som medlem.

Kilde: abelprisen.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1