Tips redaksjonen
19.12.2014

Komplett støv- og lydnivåmåler

Instrumentcompaniet AS er markedsfører nå en aktuell nyhet for overvåkning av støv og støy utendørs.

Casella Guardian er en web-basert utendørsmåler for fjernovervåkning av støv- og støynivå. Måleren skal for eksempel være godt egnet til overvåkning ved bygge- og rivningsarbeider, i forbindelse med tungindustri, ved trafikkovervåkning eller til overvåking på avfall- og renovasjonsanlegg.
  
Støydelen er en klasse 1-måler med måleområde 20–140 dB RMS. Man får ut informasjon om LAeq, LAmax, LA10% og LA90%. Støvdelen har en målesensitivitet på 1µg/m3, og man kan velge mellom totalstøv, PM10 eller PM2,5.
   Alle måledata blir automatisk opplastet til en egen internettside med egen privat innlogging. Måledataene er tilgjengelige i sanntid 24 timer i døgnet. Man kan lett skrive ut en rapport i forbindelse med klager eller oppfølging, og man kan også velge å bli varslet om overskridelser på e-post eller sms. Guardian gjør det mulig å ha full oversikt over støv og støy på en brukervennlig, kostnadseffektiv og nøyaktig måte, ifølge Instrumentcompaniet. Det er også mulig å måle vindhastighet og -retning med en egen tilleggssensor.
   Casella Guardian kan også leveres i versjoner kun med støv- eller støymåling.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1