Tips redaksjonen
02.09.2014

Komplett støv- og lydnivåmåler

Casella Guardian er en web-basert utendørsmåler for fjernovervåking av støv- og støynivå. Måleren skal være godt egnet til overvåking ved bygge- og rivningsarbeider, i forbindelse med tungindustri, til trafikkovervåkning eller til overvåking på avfalls- og renovasjonsanlegg.

Støydelen er en klasse 1-måler med måleområde 20-140dB RMS. Man får ut informasjon om LAeq, LAmax, LA10% og LA90%. Støvdelen har en målesensitivitet på 1µg/m3, og man kan velge mellom totalstøv, PM10 eller PM2,5.
  Alle måledata blir automatisk lastet opp på en egen internettside med egen privat innlogging. Måledataene er tilgjengelige i sanntid, 24 timer i døgnet. Man kan lett skrive ut en rapport i forbindelse med klager eller oppfølging, og man kan også velge å bli varslet om overskridelser på e-post eller sms. Leverandøren opplyser at Guardian gjør det mulig å ha full oversikt over støv og støy på en brukervennlig, kostnadseffektiv og nøyaktig måte. Det er også mulig å måle vindhastighet og -retning, med en egen tilleggssensor.
  Casella Guardian kan også leveres i versjoner kun med støv- eller støymåling. Leverandør i Norge er Instrumentcompaniet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1