Tips redaksjonen
11.03.2014

Kompakt oksygenanalysator fra Michell Instruments

– Michell Instruments har utvidet sitt program av oksygenanalysatorer ved innføringen av den kompakte XZR200. Den er i stand til å måle prosentandelen oksygen til bedre enn 1 % av Span (eller 0,5 % O2) med serier av 0-25 % og 0–100 % tilgjengelig. XZR200 er enkel å installere og integrere i eksisterende systemer og blir levert med 4-20 mA, 0-10VDC. Som opsjon også leveres med RS232-utgang, forteller Rolf Kinck i IKM Instrutek.

Analysatoren tilbyr fire konfigurasjonsalternativer, med to valg av probelengde og to temperaturområder. Det laveste temperaturområde (opp til 250 °C) er egnet for forholdsvis lave temperaturer som emballasje til mat og drikke, mens det høyere temperaturområdet på opptil 400 °C fungerer for forbrenningskontroll- og metallbehandlingsapplikasjoner. Avhengig av programmet kan XZR200 også konfigureres til å måle i enten 0–25 % eller 0–100 % oksygenkonsentrasjoner. Den første konfigurasjonen gir den høyeste nøyaktighet på 0,5 % O2 i forbrennings prosessområdet. 
  En viktig funksjon i XZR200 er en 3,3 V DC logisk utgang som brukes til å overvåke sensoren for diagnostiske formål. Det er en måte å lytte til sensorens «heartbeat» på, og som gjør det mulig for operatøren å kontrollere helsen til sensoren. Det gis en advarsel når hvis det er en feil med sensoren. Levetiden til zirconium-dioksyd-sensoren er mellom 1 og 7 år, avhengig av temperatur og type av gass som måles.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1