Tips redaksjonen
06.03.2014

Kompakt modul for styring av proporsjonalventiler

WAGOs nye analogmodul for styring av proporsjonalventiler forenkler tilkoblingen av hydrauliske eller pneumatiske ventiler der det tidligere har vært behov for en ekstra forsterker.

Selv om den nye modulen av type 750–632 bare er 2 mm bred, er den full av funksjonalitet. Den har to utganger og kan styre enten to separate ventiler eller en ventil med to spoler. Maksimal belastning er 2A ved styring av bare en spole og 1,6A ved styring av to spoler samtidig. Modulen har to strømstyrte PWM1-utganger (24VDC) med justerbar ditherfrekvens.
  Den separate justeringen av ditherfrekvens muliggjør en tilpasning og minimalisering av bevegelsene som ventilen gjør rundt hvilepunktet. På denne måten kan setpunkt defineres uten å måtte ta hensyn til statisk friksjon. Dette forhindrer også ventilen fra å sette seg fast.
  Modulen har parametere for justering av nullpunkt, forsterkning, knekkompensering og begrensning av arbeidsområde. I tillegg har modulen to konfigurerbare digitale innganger som kan benyttes for eksempel til indikasjon av endepunkter. 
  Det er utviklet ferdige funksjonsblokker både for bruk sammen med en WAGO-kontroller og for bruk som distribuert I/O på Profibus DP sammen med en Siemens PLS.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1