Tips redaksjonen
29.09.2017

Komfyrvakt på liv og død

Ved å installere komfyrvakt kan man hindre at ukontrollert temperaturutvikling på komfyr fører til brann, og potensielt redde mange liv.

– Det er bra det stilles strenge krav til funksjonalitet og testing av komfyrvakter. Det er ikke rom for slurv, sier produktsjef for sikkerhetsprodukter Kjell Ytterdal i Micro Matic (tidligere Scandinavian Electric).

– At det er så mange utrykninger knyttet til komfyr, er helt unødvendig, sier adm. direktør Rolf Søtorp i Norsk Brannvernforening. Som tidligere brannsjef med hovedsete i Bodø har han og brannkorpset flere ganger opplevd slike hendelser. – Å glemme mat på komfyren kan få alvorlige følger. Derfor er komfyrvakt og seriekoblet brannvarsling koblet til strømnettet svært viktige tiltak for å unngå utrykning og alvorlige branntilløp.

Mange feilkilder
– Du må vite hva du gjør når du monterer en komfyrvakt. Det går ikke an å utføre installasjonen på autopilot. Altfor mange monterer utstyret på gammel vane uten å tenke over komfyrvaktas funksjonsområder. Av og til kan det gå bra, andre ganger dårlig, sier installatør Jonny Holen i Mr. Elektro AS på Kløfta.
   Mr. Elektro påpeker at komfyrvakter programmeres forskjellig fra produsent til produsent. – Det har i enkelte situasjoner skapt utfordringer, sier Holen. Han er opptatt av at komfyrvakter monteres i henhold til gjeldende anvisninger. – Våre medarbeidere er ikke bedre enn bruksanvisningene og forståelsen av produktet. Er de vanskelige å forstå, kan det lett oppstå feil, fortsetter han.

For lite brukervennlige
Mr. Elektro har over 20 montører på lønningslisten og utfører sterk- og svakstrøminstallasjoner i Østlandsområdet. Holen mener at bruksanvisningene til komfyrvakter i mange tilfeller er for teknisk kompliserte og lite monteringsvennlige. – I teorien er det enkelt å installere komfyrvakt, men er du i tidsklemme og bruksanvisningen er misvisende, kan det by på utfordringer. Monteres komfyrvakta uten «sjel» og det f.eks. bommes på høyde fra ventilator til platetopp, kan det utgjøre en sikkerhetsrisiko, understreker han.

Avansert teknologi
For at en komfyrvakt skal fungere optimalt, må den plasseres slik at sensorens IR-øye kan «se» bunnen på gryter og panner på platetoppen og måle varmeutviklingen der. Varmeutvikling i forbindelse med normal matlagning skal tillates, men stiger varmen unormalt raskt eller temperaturen blir høyere enn tillatte maksimumsverdier, skal strømmen kuttes før det begynner å brenne.
   – Når man tenker på alle kombinasjoner av kjøkkenløsninger, komfyrer, gryter og stekepanner som komfyrvakten tar høyde for, forstår man hvor avansert dette produktet faktisk er, sier Kjell Ytterdal, produktsjef for sikkerhetsprodukter i Micro Matic (tidligere Scandinavian Electric). 
   Avansert til tross, produktet er avhengig av korrekt plassering for å fungere optimalt.
   – Dessverre får vi supporthenvendelser hvor vi avdekker at sensoren ikke har blitt riktig innstilt, er feil plassert, eller rett og slett ikke satt i drift. Det er skummelt, for da vil den ikke fungere som den skal i en farlig situasjon, advarer han.

Eneste land i verden med standardisert regelverk
Komfyrbranner har i mange år vært et økende samfunnsproblem. – Siden 2010 har det vært et krav i installasjonsnormen NEK400 at det skal installeres fast montert komfyrvakt i alle nye elektriske anlegg på kjøkken. I eldre kjøkken er ikke komfyrvakt påbudt, men sterkt anbefalt, sier avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb). Han kan fortelle at dsb har gått i bresjen for å etablere en europeisk standard for komfyrvakter. – Vi fikk ikke gjennomslag for dette, men har tatt det inn i vår nasjonale standard, som et vedlegg i NEK400. Så vidt jeg vet, er vi det eneste landet i verden som har dette i regelverket.

Tar ansvar
– Det er bra det stilles strenge krav til funksjonalitet og testing av komfyrvakter. Det er ikke rom for slurv, sier Kjell Ytterdal i Micro Matic. Han understreker at hvis produktet er FG-merket, kan man være trygg på at det har vært omfattende testet og lever opp til gjeldende standard.
   Ytterdal ser utfordringen med ulik programmering fra produsent til produsent.
– Akkurat det er det dessverre lite å gjøre med, men til gjengjeld er vi opptatt av å videreutvikle vårt eget produkt, SE1000, slik at det blir enda enklere å installere og bruke det riktig.

Ny og forbedret versjon
– I disse dager lanserer vi en ny og forbedret versjon av SE1000. Den leveres nå ferdig innstilt for montering under kjøkkenvifte i 45–60 cm høyde slik at man i de fleste tilfeller kan sette den opp uten å måtte gjøre noen innstillinger i det hele tatt. Sensoren kan også monteres på vegg eller tak. Da endrer man litt i innstillingene, men dette gjøres nå enkelt via app. for smarttelefon med tilhørende kabel. Vi lanserer dessuten en laserpeker for bruk på vanskelige installasjoner som f.eks. i skråtak.

Forenklede bruksanvisninger
Ytterdal forteller at de samtidig har gjennomgått all brukerdokumentasjon. – Vi har utarbeidet helt nye og forenklede bruksanvisninger og instruksjonsfilmer. Disse finner man på våre hjemmesider slik at man enkelt skal kunne finne løsningen selv, når som helst på døgnet, dersom man lurer på noe vedrørende komfyrvakten. Dette har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1