Tips redaksjonen
02.02.2017

Klima 2050 søker blå-grønn PhD

Forskningssenteret Klima 2050 søker etter en PhD-kandidat til å delta i utviklingen av takløsninger som kan bidra til en framtidig bærekraftig overvannshåndtering.

– Framtiden vil innebære at det blir behov for mer fleksibel bruk av taket som en del av overvannsystemet gjennom blå-grønne og blå-grå taksystemer. Samtidig kan slike tak fungere som attraktive uteområder, sier senterleder i Klima 2050 og sjefforsker i SINTEF Byggforsk, Berit Time.

Har åpnet feltstasjon
Sammen med Trondheim kommune har Klima 2050 åpnet feltstasjonen med tre store forsøksfelt for utprøving av blå-grønne og blå-grå tak på Høvringen. Anlegget er etablert for å utvikle takløsninger som kan bli aktive elementer i den urbane overvannshåndteringen.
Anlegget er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon og et avansert opplegg for måling av mengde vann som passerer takslukene fra hver av de tre forsøksfeltene. Hele spennet fra drypp til ekstremnedbør kan måles.

Utviklet i samarbeid
Den første takløsningen som er lagt, er utviklet i samarbeid med Saint-Gobain Weber Leca og Skjæveland gruppen.
   – Målet med forsøket er å utvikle kunnskap om hvordan oppnå god fordrøyningskapasitet for denne typen tak og undersøke hvilken betydning et slikt element kan ha i den totale overvannshåndteringen i urbane områder, sier førsteamanuensis Tone Muthanna ved NTNU.

Behov for mer kunnskap
Med behov for større fleksibilitet for tak har det også oppstått et behov for bedre kunnskap og metoder for den helhetlige risikovurderingen av blå-grønne og blå-grå takløsninger.
   – Dette er løsninger har foruten risiko knyttet til fordrøyningskapasitet også risiko knyttet til robust byggeteknikk, bygningsfysikk, bestandighet og bruksområder. Vi søker derfor etter en PhD-kandidat som vil delta i utviklingen av takløsninger som vital og trygg komponent i den urbane overvannshåndteringen, sier professor Tore Kvande ved NTNU.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1