Tips redaksjonen
31.08.2015

Klart for utbygging på Sola

– Kapasitetsmessig representerer utbyggingen et løft for Stavanger lufthavn, og vi håper det vil være med å gjøre reisen enklere. Det dreier seg både om mer plass og et styrket servicetilbud, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

Han peker på at det i dag er lav kapasitet både i ankomsthallene og i innsjekkingsområdet i terminalen.
   – Dette har særlig vært krevende i chartersesongen, sier Lorentzen. Utbyggingen er en del av «Solaløftet», som er den langsiktige planen for utbyggingen av lufthavnen.

To bagasjeanlegg
I forbindelse med kapasitetsutvidelsene skal det også bygges et nytt bagasjeanlegg, slik at Stavanger lufthavn kan tilby de reisende to anlegg ved ankomst. Dette gir også mindre sårbarhet ved eventuelle driftsforstyrrelser.
   – For mange reisende representerer Stavanger lufthavn det første møtet med regionen vår. For andre starter reisen ut i verden her. Målet er at vi har en terminal som vokser i takt med passasjerveksten, sier Lorentzen. Arbeidet vil pågå frem til våren 2018, men første fase vil bli tatt i bruk allerede sommeren 2015.

En motor
– Stavanger lufthavn har spilt en avgjørende rolle i arbeidet med å utvikle regionen til hva den er i dag, og Avinor ser fram til å bidra i dette arbeidet også framover, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, som også takker for det lokale engasjementet rundt lufthavnen.
   – Vi opplever at lokalpolitikerne og næringslivet i regionen skjønner viktigheten av et godt flytilbud, og Avinor setter pris på de innspillene vi har fått gjennom mange år, sier han.

5000 kvadratmeter
Nybygget blir på rundt 5000 kvadratmeter, men samtidig vil det gjøres ombygginger på 5000 kvadratmeter.
   Den utvidede terminalen vil kunne håndtere over 6 millioner passasjerer i året.

Kilde: Avinor

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1