Tips redaksjonen
27.02.2015

Klare for oppgradering

To demohus er valgt i forskningsprosjektet SEOPP – ett hus fra sekstitallet i Oslo og ett fra syttitallet i Bergen.

To eneboliger i Oslo og Bergen er klare for oppgradering til en langt høyere energistandard enn de har i dag.
   – Begge husene er tidstypiske og fremstår som originale fra byggeåret. Det er behov for oppgradering og tilleggsisolering av både tak, vegger og kjeller. Det er også behov for bedre utnyttelse av kjeller eller sokkeletasje, forteller prosjektleder Anne G. Lien ved SINTEF Byggforsk.

Behov for fleksibilitet
Begge familiene har små barn og har behov for fleksible hus som det er godt for barna å vokse opp i. Planen fremover er å bruke god tid på å utvikle gode, smarte, kostnadseffektive og energieffektive løsninger.
   Familien Engeland bor i et hus på Årvoll i Oslo fra 1965 der veldig mye er originalt. Det er gulvkaldt og trekk fra både vinduer og vegger. Familien ønsket å pusse opp, men visste ikke hvordan de skulle starte.
   – Dette prosjektet var som skapt for oss. Vi ville være sikre på at de som gjør jobben for oss, kan det de driver med. Vi er trygge på dette nå, sier Anders Engeland.
   Det viktigste for familien er at de får et hus med godt inneklima i tillegg til jevn og god temperatur året rundt.
   – Slik det er nå, lever vi litt mer med årstidene og har brukt mye energi til å varme opp huset om vinteren. Vi har tre små barn som trenger et godt hjem i oppveksten. Vi har hele tiden tenkt at det er nå vi må satse. Det er nå vi trenger et solid og godt hus, sier Engeland.

Skal planlegge sammen
Byggestart blir tidlig på høsten neste år, og planleggingen skal gjøres sammen med huseierne. Nye løsninger skal utvikles. De kan kopieres og derfor være nyttige for andre eiere av lignende hus. Muligheter for prefabrikkering skal vurderes.
   – Det er viktig å bruke den tiden som trengs for å utvikle de gode løsningene, både for å få til en god energistandard og en rasjonell og rask byggeperiode, understreker Lien.
   For å finne de to demohusene ble det invitert bredt på nettsiden www.seopp.net. Responsen var overveldende, og over 500 boligeiere fra hele landet søkte om å få være med.
   – Det viser at mange boligeiere har planer om å oppgradere huset sitt og ønsker en bedre energistandard. Det viser også at mange gjerne vil ha profesjonell hjelp til å planlegge og prioritere, sier Lien.

Grundig prosess
En grundig utvelgelsesprosess er gjennomført i samarbeid med alle partnere i prosjektet. Fire hus ble befart, og to ble valgt ut i slutten av november. Eierne av demohusene får bistand fra Ratio arkitekter, rabatt på byggevarer fra industripartnere, bidrag fra håndverkertjenester fra Mesterhus og hjelp til å søke støtte fra Enova og grunnlån fra Husbanken.
   Familien Engeland visste lite om kuldebroer og annet energitap i et hus fra 1965 før de ble involvert i SEOPP-prosjektet. De har lært mye og fått mange aha-opplevelser allerede.
   – Vi har i over ett år lurt på hvordan vi skulle oppgradere huset vårt uten å finne noen gode, helhetlige løsninger. Vi håper vi kan være med og bidra til at dette blir et bra prosjekt som gir nye løsninger og gode oppussede hus i fremtiden, sier Engeland, som er stolt av å få være med på et forskningsprosjekt som betyr noe for både miljø og helse.

Kilde: SINTEF Byggforsk

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1