Tips redaksjonen
06.10.2016

Kjemisk anker fra Hilti

Hilti lanserer den tredje generasjonen epoksymørtel med SafeSet-installasjon.

De største nyhetene med HIT RE 500 V3 er minsket herdetid, bedre kapasiteter og at den nå kan brukes ned til temperaturer på – 5 °C.
   Selskapet opplyser at HIT-RE 500 V3 leverer høyere bindestyrke og et enda bredere godkjent bruksområde som inkluderer montasje direkte i kjerneborede hull, montasje under vann, ETA-godkjenning for både sprukket og usprukket betong samt seismiske laster. Egenskapene til HIT-RE 500 V3 gjør det egnet for installasjon både i veldig varme temperaturer opp til 77 °C og til installasjon i kalde temperaturer helt ned til – 5 °C. I tillegg herder den på halve tiden av sin forgjenger, HIT-RE 500.

Systematisk bedre
Hilti sitt hullbor tar rengjøring av borehullet ut av montasjen for å sikre maksimal last i alle slagborede hull, mens det nye oppruingsverktøyet forbereder diamantborede hull i risset betong for nesten feilfrie ankerinstallasjoner.

PROFIS beregningsprogram
HIT RE 500 V3 kommer til å være med i neste oppdatering av Hilti Profis beregningsprogram for ankere. Profis er et dataprogram for avansert beregning av anker i betong og beregning av ett eller flere anker i forskjellige formasjoner, materialer og settedybder. I Profis legger du inn dimensjonerende bruddlaster og velger ut fra dette innfestningsløsning. Profis kan lastes ned gratis på www.motek.no. For mer informasjon og tekniske datablader vennligst se www.motek.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1