Tips redaksjonen
23.10.2014

Karriereveiledning virker

95 prosent av brukerne av karrieresentrene er fornøyd eller svært fornøyd med veiledningen de har fått. Personer med lav utdanning har størst utbytte av karriereveiledningen.

Det viser undersøkelser Vox presenterte på en nasjonal karriereveiledningskonferanse i Bodø i slutten av august. Rapporten fra undersøkelsene blir publisert senere i høst.
 
Undersøkelsene viser også at karriereveiledning bidrar til økt bevissthet rundt egen kompetanse og økt motivasjon for å gjøre noe med egen situasjon.
  39 prosent av de som fikk jobb eller byttet til ny jobb i etterkant av karriereveiledning, sier det hadde sammenheng med veiledningen de fikk. Av de som hadde en positiv endring i utdanningssituasjonen, opplevde 62 prosent en tilsvarende sammenheng.
  – Undersøkelsene viser at karriereveiledning kan ha stor betydning for mennesker som er i en overgangsfase i livet. I tillegg er det selvsagt gledelig at så mange er fornøyd med
karrierveiledningen. Det jobber mange kompetente karriereveiledere på landets
karrieresentre, sier Ingjerd Espolin Gaarder, avdelingsdirektør for Nasjonal enhet for karriereveiledning i Vox.
 

Kilde: Vox

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1