Meny
30.01.2015

Karriere på skinner

Jernbaneverket trenger flere motiverte og engasjerte lærlinger. I den forbindelse presenterer Jernbaneverket seg for elever ved flere videregående skoler.

Denne høsten har Sverre Kjensmo, faglig leder signal i Oslokorridoren, presentert signalmontøryrket for elever ved elektrofag ved Elvebakken, Kuben, Etterstad og Bjørnholt videregående skoler i Osloområdet.

Samarbeidsprosjekt
– For nærmere ett år siden inngikk vi et samarbeidsprosjekt med videregående skoler i Oslo. Tidligere har Oslo sporveier og heismontørene hatt et fruktbart samarbeid med skolene. Skolene hadde et ønske om å etablere et lignende samarbeidsprosjekt med oss, forteller Sverre Kjensmo.

Signalfrieri
Elevene ved VG1 satt som tente lys under fagpresentasjonsdagen ved Kuben videregående skole, som med sine 1400 elever er Oslos største videregående skole. Sammen med andre aktører fra elektrobransjen presenterte Sverre signalfaget for elevene.
   – Vi besøker videregående skoler for å informere elever ved elektrofag om hva signalmontøren gjør. Senere i høst skal elevene hospitere en uke hos en bedrift, sier Sverre. Elevene velges ut blant skolene, og Jernbaneverket har fire ledige plasser. – Utplasseringen vil gi elevene et innblikk i signalmontøryrket, samtidig som vi forteller elevene hva vi tenker og ønsker oss, sier han.

Aktiv læring
I løpet av hospiteringsuken får elevene lære litt om signalfaget og oppgavene til en signalmontør.
   – Hver enkelt følges opp tett, og elevene vil også få mulighet til å bryne seg på koblingsarbeider, forteller Sverre.
   – Elevene skal i samarbeid med de yngste montørene hos oss koble og montere ulike moduler. De skal også løse teoretiske oppgaver, sier Sverre. Elevene vil også få et innblikk i sikkerhet ved arbeid i og ved spor.
   – Vi ønsker oss dyktige og engasjerte kandidater. Elevene skal også hospitere hos oss i januar, før de i mars søker seg videre til VG2. Dette er en gyllen mulighet der elevene kan finne ut om de vil satse på en karriere som signalmontør, fortsetter Sverre.

Kompetansebehov
Jernbaneverket har et økende behov for signalmontører, og dette gjelder spesielt for Osloområdet.
   – ERTMS vil føre med seg en endring i typen arbeidsoppgaver, og vi trenger folk som behersker gammelt og nytt system, forteller Sverre.
   – Gjennom samarbeidet med Osloskolene får vi også mulighet til å bli kjent med elevene som hospiterer hos oss, noe som vil gi et bedre grunnlag når vi skal vurdere elevene som søker lærlingeplass hos oss. Jernbaneverket ønsker de beste kandidatene, og vi ser nøye på oppmøte, holdning og kompetanse, sier Sverre.

Kilde: Jernbaneverket

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no