Tips redaksjonen
14.01.2014

Kan redde norsk fiskeforedling

Mesteparten av norsk fisk blir filetert og pakket i utlandet. En ny fileteringsmaskin for hvit fisk kan få stor betydning for norsk fiskeindustri. 

Tidligere har man ikke lykkes med å lage maskiner som kan filetere hvit fisk, fordi den varierer så mye i størrelse og vekt, i motsetning til oppdrettsslaks.
   – Maskinen vi har utviklet, lokaliserer fiskebeina med røntgenteknologi og fileterer fisken raskt og presist med en kraftig vannstråle. Fisken blir garantert beinfri med betydelig mindre svinn enn ved manuell filetering, sier Kristjan Halvardsson i det islandske selskapet Marel.
  
Fileteringsmaskinen er resultatet av et prosjekt i regi av Nordisk Innovation. Sintef, Marel, Faroe Origin og Norway Seafoods har samarbeidet om å utvikle maskinen.

Et gjennombrudd
- Roboten kan bety et gjennombrudd for hvitfiskindustrien i Norden ved at vi får et sårt trengt konkurransefortrinn overfor lavkostnadsland, sier Kristjan Halvardsson.
   I dag fileteres villfanget hvit fisk for hånd. Høye lønnskostnader gjør at Norge taper konkurransen om foredlingen til Asia, Øst-Europa og Russland. De siste 40 årene har antall norske foredlingsanlegg for hvit fisk krympet fra 100 til 10.
 
  – Man kan tro at roboter som erstatter hender, betyr færre arbeidsplasser, men alternativet er ingen arbeidsplasser i Norge i det hele tatt. Teknologiutvikling vil dessuten skape nye, kunnskapsbaserte jobber, sier konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods.
  
I dag eksporterer Norge rundt 80 prosent av den ferske fisken som fanges uten særlig bearbeiding.
   – Fisk fanget i Lofoten kan være innom to andre land for filetering og pakking før den returnerer til Norge. Den nye oppfinnelsen gjør det mulig å sende fersk fisk direkte fra norske anlegg til butikkene, sier Farstad.

Gir lønnsomhet
En prototype av den nye fileteringsmaskinen er klar for å testes ut, og fungerer oppfinnelsen som antatt, kan den tas i bruk allerede neste år.
   Forskningssjef Marit Aursand i Sintef Fiskeri og havbruk har jobbet med å utvikle en fileteringsmaskin for hvitfisk tidligere. Det er hennes kolleger i Sintef IKT som jobber med oppfølgeren.
 
  – Fiskeforedling i Norge vil snart være en saga blott hvis ikke fileteringsprosessen automatiseres og blir effektiv og lønnsom. Derfor er den nye oppfinnelsen så viktig. Vi kan få høyere kvalitet og større utvalg av ferske fiskeprodukter, samtidig som industrien beholdes på norsk jord, sier Aursand.
 
  Spesielt hvit fisk som torsk har vært vanskelig å gjøre lønnsom for sjømatbransjen i Norden.
 
  – Hvit fisk er komplisert og tidkrevende å filetere fordi beina er vanskelige å finne og fjerne. Tre til syv prosent av den mest verdifulle delen av fisken skjæres unødvendig bort, likevel hender det at sluttproduktet har beinrester, sier Kristjan Halvardsson i Marel.
 
  En tilleggsgevinst med å utføre fileteringen, er at fiskerestene kan brukes til å utvikle nye foredlingsprodukter.

Kilde: Newswire

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1