Tips redaksjonen
27.07.2017

Kabelsøker måler tykkelsen på asfaltbelegg

Holte Electronics AS har inngått en avtale med MIT Dresden GmbH om at sistnevnte får lisensproduksjon og salg av Holte Electronics kabelsøkerutstyr i Tyskland mot at Holte Electronics får ansvar for salg av MITs produkter i Skandinavia.

Produksjonsforberedelsene er nå i gang i Dresden, og Holte Electronics jobber tett mot Vegvesenet og de store asfaltentreprenørene for å få anledning til å demonstrere kabelsøkeren MIT-SCAN-3T på noen av de store veiutbyggingsprosjektene i Norge denne sommeren. E134 gjennom Kongsberg peker seg ut som et aktuelt prosjekt.
   MIT-SCAN-3T måler tykkelsen på asfalt- og betongdekker elektronisk ved at det legges reflektorer (”targets”, aluminiumskiver eller foliestrimler) i bunnen før asfaltering eller utstøping der man ønsker å ha målepunkter. Med ”targets” i bunnen har man også en evigvarende referanse for måling av slitasje og dokumentasjon av vedlikeholdsarbeider. MIT-SCAN-3T har innebygd GPS-lokalisering av målepunktene, og brukeren kan lagre data på minnebrikke for viderebehandling på PC med MITs medfølgende programvare.  MIT har også et instrument som lokaliserer bolter i fugene på betongdekker.
   Fordelen med produktet er at oppdragsgiveren kan kontrollere at han har fått det han bestilte, og oppdragstager kan kontrollere at han ikke har brukt for mye asfalt.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1