Tips redaksjonen
01.05.2016

June M Breivik moderator i Styrer- og ledersporet på lærerkonferansen SETT

Nå er det klart at June M Breivik kommer at være moderator i Styrer- og ledersporet på SETT2016. June er utviklingssjef, LearningLab, Handelshøyskolen BI og har 10 års erfaring som skoleleder. Hun er forfatter av boken Læring i en digital tid (2015) og er en etterspurt foredragsholder. SETT arrangeres 28.–29. november 2016 på Norges Varemesse på Lillestrøm.

– Vi gjennomlever en tid med en endringshastighet som ingen generasjoner før oss har opplevd. Disse endringene drives blant annet av den rivende teknologiske utviklingen som finner sted. Skolen skal forbedrede dagens barn og unge på et samfunn som vil være kvalitativt annerledes enn det samfunnet vi kjenner i dag. Det er viktig at skolen forbereder dem til å møte dette samfunnets muligheter og utfordringer. Lederne innenfor utdanning har i denne prosessen et stort ansvar og forpliktelse, sier June.
   – Vi er veldig glade for å ha June med oss når vi nå starter opp SETT i Oslo. Hun har en enorm kunnskap og erfaring på området og har hatt foredrag på mange store internasjonale og nasjonale konferanser som BETT Latin America Leadership Summit 2015, Bett Asia Leadership Summit 2015, Læringsfestivalen 2016 og Arbeiderpartiets kunnskapskonferanse, Eden i Oslo og Barcelona. Dessuten kan hun provosere når det trenges og kommer garantert til å få fart på diskusjonene, sier Frida Monsén fra RAU, som er ansvarlig for konferansens innhold.
   – Å dele erfaringer fra praksishverdagen er helt avgjørende for at skolen skal utvikle seg og møte samfunnets økende kompleksitet og krav til kunnskap. SETT-dagene er en slik arena, der lærere og skoleledere kommer sammen, knytter nettverk og deler erfaringer om hva som virker i klasserommet, avslutter June.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1