Tips redaksjonen
08.06.2015

Johan Sverdrup-kontrakt for kraft fra land

Statoil har på vegne av Johan Sverdrup-partnerskapet tildelt ABB en kontrakt for landbasert kraftforsyning til fase 1 av Johan Sverdrup-feltet.

Kontrakten har en verdi på ca. 1,1 milliarder kroner og omfatter leveranse av elektroutstyr til en omformerstasjon ved Kårstø på Haugsneset i Tysvær kommune og en omformerstasjon på stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltsenteret.
   Den totale kostnaden for strøm til fase 1 på Johan Sverdrup er estimert til ca. 6 milliarder kroner.
   ABB skal levere høyspennings likestrømsutstyr (HVDC = High Voltage Direct Current) som omformer landnettets vekselstrøm til likestrøm på omformerstasjonen på Haugsneset for deretter å bli overført i en 200 kilometer lang strømkabel til Johan Sverdrup-feltsenter.
   På stigerørsplattformen blir kraften omformet til vekselstrøm for å drifte feltsenteret.
   Utstyret skal leveres første halvår 2017
   Oljefeltet Johan Sverdrup skal drives med kraft fra land. I første fase av utbyggingen av feltet skal det etableres et system som skal levere kraft fra land til produksjonsstart sent i 2019.
   Den første fasen i utbyggingen av Johan Sverdrup vil også legge til rette for å dekke kraftbehovet for en full utbygging av Johan Sverdrup samt øvrige felt på Utsirahøyden innen 2022. 
   Kontraktstildelingen forutsetter godkjenning av Plan for Utbygging og Drift for Johan Sverdrup feltet i Stortinget i 2015.
   Johan Sverdrup-partnerskapet består av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil. Partnerskapet har anbefalt Statoil som operatør for alle faser av feltet.

Kilde: statoil.com/foto Statoil ASA

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1