Tips redaksjonen
08.06.2015

Jakter kandidater til Byggenæringens Innovasjonspris

- Mer fokus på innovasjon og nyskapning, dvs. ideer og løsninger som gir merverdi både for byggenæringen og dens kunder, det er hva vi ønsker å fremheve med Byggenæringens Innovasjonspris, sier juryleder Kristin Malonæs, Direktør for Hedmark, Innovasjon Norge.

14. oktober 2015 under åpningen av Bygg Reis Deg, kåres vinneren av Byggenæringens Innovasjonspris for tredje gang. I 2011 var det Moelven Industrier ASA og trestenderen Iso3 som vant, og i 2013 var det snøsmeltelekteren «Terje», utviklet og driftet av NCC Construction AS, som stakk av med den prestisjefylte prisen som er opprettet av Bygg Reis Deg AS.
   – Vi håper juryen får mange kandidater til vurdering også i år, sier Kristin Malonæs, som i juryen har med seg ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jan Halstensen, Styreleder Byggenæringens Landsforening og Knut Strand Jacobsen, Styreleder Virke Byggevarehandel.

Utfordrer byggenæringens kreativitet
Juryen inviterer alle firmaer og organisasjoner som har utviklet produkter, løsninger eller metoder som bidrar til effektivitet og kvalitet i produksjon og prosesser.
   – Vi trenger å sette lys på alt det positive som skjer i byggenæringen, fremholder Malonæs. På vegne av juryen lover hun å bruke tid på å vurdere alle innkomne forslag.

Kriterier
Prisen deles ut til et firma, en organisasjon eller person som har gjort en særlig innsats i byggenæringen når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester, og nytenkning og verdiskapning.

Siste frist 1. juni 2015
Forslag til kandidater, merket Innovasjonsprisen 2015, sendes til nlu@byggreisdeg.no innen 1. juni 2015.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1