Tips redaksjonen
05.04.2018

Introduserer selvkjørende busser til gatene i Europa

FABULOS-prosjektet (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) fokuserer på hvordan byer kan bruke selvkjørende minibusser på en systematisk måte. Målet er å anskaffe driften av en automatisert busslinje.

Selskaper kan motta opp til 5,5 millioner euro som støtte til FoU-arbeid med å utvikle systemer som kan drive flåter med automatiserte minibusser.
   Selvkjørende minibusser har allerede blitt testet i flere land, men en konseptvalidering for driften av autonome flåter som en del av det offentlige transporttilbudet er ennå ikke tilgjengelig. Dessuten må enkelte deler av kjøreautomatiseringen nå en mer moden fase i utviklingen for å kunne brukes under normale byforhold, for eksempel på åpne veier. Det må med andre ord gjennomføres en demonstrasjon av den økonomiske, tekniske, samfunnsmessige og juridiske modenheten til løsningen i det virkelige liv.
   De seks samarbeidsbyene omfavner denne utfordringen ved kollektivt å anskaffe FoU til prototyping og testing av smarte systemer som er i stand til å drive en flåte med selvkjørende minibusser i bymiljøer. Disse løsningene er forventet å være altomfattende, med programvare, maskinvare, flåte og tjenester.

Åpen Markedskonsultasjon
Vellykket anskaffelse krever at teknologiselskaper og konsortier involveres tidlig i prosessen for å få markedsinnsikt om den nyeste teknologien og den fremtidige utviklingen for automatiserte minibusser.  For å oppnå dette, blir det organisert en åpen markedskonsultasjon for å raffinere og reposisjonere tilbudsspesifikasjonene.
Markedskonsultasjonen for FABULOS vil bli holdt i Helsinki 26. april og i Brussel 14. mai 2018. I tillegg vil det bli arrangert webinarer 10. april og 22. mai. Under den åpne markedskonsultasjonen vil FABULOS-utfordringen bli presentert sammen med den pre-kommersielle anskaffelsesprosessen. Det vil også være rikelig med muligheter for diskusjoner mellom innkjøpere og potensielle leverandører.
   I september og oktober 2018 vil det bli lansert en internasjonal anbudsinnbydelse for å anskaffe systemer som er i stand til å drive flåter med automatiserte minibusser i byområder. Alle bedrifter eller konsortier kan søke med den forutsetning at minst 50 % av FoU må finne sted i EU eller assosierte land.
Når anbudsinnbydelsen lukkes, vil den pre-kommersielle anskaffelsesprosessen bli gjennomført i tre faser, som avsluttes i september 2020. Den første fasen er en forundersøkelse av teknologiene og forslagene som er valgt. Deretter vil de mest lovende konseptene utvikles til veldefinerte prototyper og laboratorietestes i fase to. Den tredje fasen har som mål å verifisere og sammenligne de første sluttproduktene i virkelige situasjoner. Det er et mål for FABULOS-prosjektet å teste de endelig utvalgte prototypene som små flåter med automatiserte busser i Estland, Finland, Hellas, Nederland, Norge og Portugal.
 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1