Tips redaksjonen
08.06.2015

Interessen for passivhus øker – Fiskarhedenvillaen går i bresjen

Passivhus fra Fiskarhedenvillan gir lave energikostnader og et godt innemiljø.

Interessen for å bygge passivhus øker, og Fiskarhedenvillan går i bresjen med Sveriges første enfamiliehus godkjent som passivhus etter internasjonal standard.
   – Vil man ha et hus som er kvalitetssikret, har best mulig innemiljø samtidig som energikostnadene er lave, da skal man velge et passivhus, sier Michael Staffas som er produktsjef hos Fiskarhedenvillan.
   Det er strenge krav til hvordan et passivhus skal bygges for å bli godkjent. Det medfører at alt som omfatter byggingen, blir kvalitetssikret – fra isolering og ventilasjon til vinduer, dører og alt annet.
   Til tross for den grundige kvalitetssikringen eksisterer det fortsatt en del fordommer, bl.a. at passivhus kan få kondens eller muggskader. Dette kan muligens skyldes skader som energismarte hus oppført på 70- og 80-tallet gjerne ble rammet av. I mange av disse la man ikke god nok vekt på ventilasjon, og det oppsto fuktproblemer. Ideen til dagens passivhus bygger nettopp på god ventilasjon, og dermed er det ingen risiko for slike problemer. Mange tror også at passivhus krever ekstra innsats og engasjement fra huseieren.
   – Å bo i et passivhus er som å bo i et vanlig hus. En gang i året må det skiftes et filter i ventilasjonsanlegget, ellers pleier jeg å si at «det er bare å flytte inn og bo», sier Michael Staffas.
   Å bo i et passivhus er god økonomi. Selv om byggingen av et passivhus koster noen prosent mer enn et «vanlig» hus, får man vesentlig lavere driftskostnader. Når huset skal selges, er gjerne andrehåndsverdien høyere.

Kilde: perpr.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1