Tips redaksjonen
06.03.2014

Innovative sikkerhetsdeksler for nødstoppknapper

Brady lanserer en innovativ løsning for å hindre midlertidig tilgang til trykknapper eller nødstoppknapper, og for å øke sikkerheten under maskinvedlikehold. De nye sikkerhetsløsningene, «Skru og sikre», brukes ved enkelt å skru dekselet på en permanent base som er festet under trykknappen.  En hengelås låser trykknappens sikkerhetsdeksel på plass til vedlikeholdet er ferdig. Låseløsningen passer alle standard stammediametere på kontrollknapper.

Øk vedlikeholdssikkerhet
For å øke sikkerheten i løpet av vedlikehold er det mulig å slå av strømmen til maskinen ved å stenge ute alle relevante energikilder. Så lenge vedlikeholdet pågår, forblir energikildene slått av, og de kan ikke aktiveres igjen med mindre de låses opp av de som utfører vedlikeholdet. Brady tilbyr et omfattende utvalg av enheter og hengelåser for å låse ute så godt som alle slags ventiler eller håndtak. Den nye «Skru og sikre»-låsen legger til en effektiv, lavkostnads låseløsning for trykk- og nødstoppknapper. Det avtakbare dekselet er et tydelig visuelt tegn på at trykknappen ikke skal brukes. Det er gjennomsiktig nok til å kunne se på/av-statusen til nødstoppknapper for å gi ditt vedlikeholdsteam bekreftelse.

Engangsinstallasjon
Bradys sikkerhetsløsning for skyve- og nødstoppknapper krever bare én engangsinstallasjon av en lavprofils- og diskret permanent låsebase under trykknappen.
  Permanente baser og sikkerhetsdeksler selges separat og gjør at man kan installere permanente baser under alle skyveknapper ved anleggene til lave kostnader. Baser og deksler er tilgjengelige for standard stammediametere på trykknapper. 

For mer informasjon se www.bradyeurope.com.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1