Tips redaksjonen
07.03.2016

Innovativ tysk ventilasjonsteknologi

Selskapet Lavenergisystemer presenterer et desentralt balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning på det norske markedet.

Med tettere og mer energieffektive boliger øker behovet for kontrollert ventilasjon.
Spesielt ved oppgradering og rehabilitering er det vanskelig å finne plass til løsninger for balansert ventilasjon med aggregat og plasskrevende kanalføringer.
   Det nye ventilasjonen monteres i husets yttervegger. De opererer i par. Mens den ene trekker ut luft fra boligen, tilfører den andre frisk uteluft. Hvert 70. sekund vendes luftretningen i enhetene. Systemet baseres på prinsippet om regenerativ varmegjenvinning.
      Et passivt keramikkelement i ventilatoren akkumulerer varme fra utgående luftstrøm. Lagret varmeenergi i elementet tilbakeføres til friskluften, som tilføres rommet når viften reverserer luftstrømmen. Med samme luftvolum inn som ut opprettholdes trykkmessig balanse. Man har balansert ventilasjon med varmegjenvinning,
   Systemet kan ifølge leverandøren gi en gjennomsnittlig virkningsgrad på over 90 prosent.
   Ventilatorene inneholder 12 volts EC-motorer med lavt energiforbruk.
    Desentral boligventilasjon benyttes ofte når boliger etterisoleres eller nye vinduer settes inn.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1