Tips redaksjonen
31.08.2016

Innovativ ABB-teknologi til verdens største helelektriske ferger

Innovativ ABB-teknologi reduserer utslipp, effektiviserer batterilading og reduserer sikkerhetsrisikoen på HH Ferries’ rute mellom Helsingør og Helsingborg.

ABB leverer komplette kraft- og fremdriftssystemer til to HH Ferries Group-fartøyer, som blir verdens største utslippsfrie elektriske ferger. Moderniseringen benytter en nøkkelferdig ABB-løsning som inkluderer batterier, energilagrings-styringssystem og Onboard DC Grid, et likestrømsbasert kraftnett. På hver ende av ruten vil ABB levere de første automatiske, landbaserte ladestasjonene som benytter en industriell ABB-robot for optimalisering av tilkoblingstid og derfor maksimerer ladeperioden.

50 prosent utslippsreduksjon
De to fergene, Tycho Brahe og Aurora, vil operere utelukkende på batteridrift mellom Helsingør i Danmark og Helsingborg i Sverige, en distanse på rundt fire kilometer, som frakter over 7,4 millioner passasjerer og 1,9 millioner kjøretøy årlig. Den nye batteriløsningen vil bidra til å redusere utslippene fra flåten med over 50 prosent sammenlignet med dagens dieseldrevne ferger. Total batterikapasitet på fergene er 8320 kilowattimer (kWh), som tilsvarer 10 700 bilbatterier.

Next Level-strategi
ABBs velprøvde industrirobot IRB 7600, som ble introdusert i 2001, utgjør en del av den nye ladestasjonsteknologien. Når fergen nærmer seg kai, starter tredimensjonal (3D) laserskanning og trådløs kommunikasjon mellom skip og land. De 400 siste millimeterne vil robotarmen hente ladekabelen fra skipet. Kabeltrommelen gir ut kabelen, og roboten kobler kontakten til ladestasjonen. Etter tilkobling går roboten tilbake i hvileposisjon i et eget hus, og foldeporten lukkes.
   – Denne ordren er selve kjernekompetansen av hva vi gjør i ABB. De innovative løsningene er helt i tråd med vår Next Level-strategi med økt effektivitet i kombinasjon med redusert miljøpåvirkning, sier Juha Koskela, leder for marine- og havnevirksomheten hos ABB.

Milepæl
Ordren er nok en milepæl innenfor maritim passasjertransport for ABB.
   – Fergetrafikken i Skandinavia er ledende på miljøvennlige løsninger. ABB er i førersetet på denne revolusjonen, forteller Koskela.
   En del av HH Ferries’ strategi er aktiv beskyttelse av miljøet, og rederiet har fulgt utslippsregulativer siden 2007, reguleringer som senere ble implementert i 2015.
   – I denne sammenhengen er vi svært fornøyd med at vi sammen med ABB og velprøvd teknologi på en innovativ måte skaper et nytt opplegg for å beholde vår posisjon i en høyeffektiv, høykapasitets rute. Fra et miljøståsted investerer vi ansvarlig i morgendagens tekniske løsninger som fører til en grønnere fremtid, sier Henrik Rørbæk, toppsjef hos HH Ferries Group.
   Investeringen er delfinansiert av INEA, EUs organisasjon for innovasjon og nettverk.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1