Tips redaksjonen
05.05.2015

Innovasjonsprisen til St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital i Trondheim er tildelt Innovasjonsprisen for universell utforming. – En ledestjerne i norsk og internasjonal helsesektor, sier Onny Eikhaug i Norsk design- og arkitektursenter.


Prisen ble delt ut av inkluderingsminister Solveig Horne hos Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) i Oslo 18. februar.
   – Universell utforming er et viktig virkemiddel for å sikre den sosiale og økonomiske bærekraften i årene fremover, sa hun under prisoverrekkelsen.
   Onny Eikhaug fra DOGA mener sykehuset er et helstøpt innovasjonsprosjekt. 
   – Hensynet til pasienter, pårørende og sykehusmedarbeidere har formet alt fra uteområder og bygninger, til inngangspartier og etasjeplanlegging, og helt ned til den enkelte sengepost.
   Innovasjonsprisen for universell utforming deles ut én gang i året og forvaltes av DOGA på vegne av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Målet er å løfte fram nyskapende løsninger og arealer alle kan bruke. 48 søknader tilfredsstilte kriteriene, og det er kåret seks kategorivinnere.

Kilde: Pressenytt 

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1