Tips redaksjonen
17.12.2015

Innholdsrikt hus med separat utleiedel

Fiskarhedenvillans nye husmodell Koltrasten har en separat del på drøye 30 kvadratmeter. Huset kan enkelt tilpasses livets ulike faser – enten eieren har behov for hjemmekontor, leietakere eller mer plass til familien.

Koltrasten er et nytt hus med tre individuelle huskropper. De tre delene settes sammen på ulike måter, etter eget ønske og tomtens karakter. Huset har en klassisk utforming og byr på fleksibilitet i måten eieren kan bruke hjemmet sitt på. Alle faser i livet vekker sine behov når det kommer til planløsning og arealutnyttelse i hjemmet. Antallet rom som brukes, øker eller reduseres med årene.
   Med en separat del på ca. 30 kvadratmeter kan huset tilpasses etter vekslende behov – for eksempel til hjemmekontor, ungdomsrom eller generasjonsbolig. Men det kan også være en idé å la leiligheten bli en ekstra
inntektskilde. Denne separate boenheten til utleie har en egen inngang og kan bygges med både kjøkken og bad. Å leie ut en del av boligen er dessuten skattemessig gunstig. Leieinntektene er skattefrie dersom de ikke
overstiger kr 20 000 årlig, eller når eieren disponerer minst halvparten av boligen selv regnet etter utleieverdien.
   Koltrasten er et moderne hus med en klassisk og kompakt utforming og er dermed lettplassert, også på små tomter. Ekstra omsorg er lagt i å skape hjemlige utemiljøer der husets vinkler skaper flere lune sitteplasser
inntil fasaden.

Kilde: perpr.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1